Izpostavljena novica  

10.12.18

MOP:
VODJA NADZORA ZA STAVBE JE LAHKO TUDI POOBLAŠČENI OZ. NADZORNI INŽENIR

 

 

Spoštovani člani IZS,

 

  

Seznanjamo vas z odgovorom Ministrstva za okolje in prostor (MOP) na stališče matične sekcije gradbenih inženirjev, da je vodja projekta in vodja nadzora za stavbe lahko ne le pooblaščeni arhitekt ampak tudi pooblaščeni inženir in zahtevo, da naj MOP napačni odgovor na vprašanje upravne enote umakne s spletne strani.

 

MOP nas je obvestilo, da je sporni odgovor prenovilo v delu, ki se nanaša na vodenje nadzora v povezavi s prevladujočimi deli, medtem ko dela odgovora glede vodenja projektiranja ni spreminjalo iz razloga, »ker je bila dikcija z opredelitvijo prevladujoče stroke glede na namen objekta za odgovornega vodjo projekta že v ZGO-1 in je bilo s strani MOP v zvezi s tem že v času veljavnosti ZGO-1 podanih že več odgovorov z enako vsebino, kot je pojasnjena tudi v prvem odgovoru«.

 

Če povzamemo stališče MOP:

Vodja projekta za stavbe je lahko le pooblaščeni arhitekt.

Vodja nadzora za stavbe je lahko pooblaščeni arhitekt, pooblaščeni inženir, nadzorni inženir, skladno s pridobljenimi pravicami po ZAID.

 

Zbor MSG je dne 23.11.2018 imenoval delovno skupino MSG in jo zadolžil, da pripravi predlog sprememb GZ in ZAID.

 

 

 Dopis MSG naslovljen na MOP 29.10.2018 (180 KB)

 

 Odgovor MOP z dne 6.12.2018 (106 KB)

 

 

 

Novico z dne 30.10.2018 najdete  tukaj.Arhiv »