Izpostavljena novica  

30.10.18

MINISTRSTVU SMO POSLALI
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAID IN GZ

 

Spoštovani člani,

 

obveščamo vas, da je IZS poleti pripravila predlog sprememb in dopolnitev Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti in Gradbenega zakona ter ga 6. septembra po potrditvi na upravnem odboru zbornice posredovala na Ministrstvo za okolje in prostor. V predlogu smo zaobjeli predloge rešitev vezane na neskladnost prehodnih obdobij za pooblaščene posameznike in gospodarske subjekte, zahteve nadzornih inženirjev (oboje smo predstavili v prejšnji številki revije IZS.NOVO), pričakovane pravice posameznikov s pooblastili za manj zahtevne objekte po ZGO-1 in ohranitev pravic posameznikov, ki so na dan 31.5.2018 izpolnjevali pogoje za vpis v imenik IZS, a niso podali vloge za vpis vanj.

 

Po predstavitvi predlogov ministrstvu in potrditvi, da bodo le ti vključeni v prvo besedilo sprememb in dopolnitev Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) in Gradbenega zakona (GZ), nam je bilo sprva (neuradno) nakazano, da naj bi ministrstvo k spremembi zakonodaje pristopilo takoj v septembru z namenom, da bi bila le ta sprejeta še pred 30. novembrom 2018, ko se izteče prehodno obdobje za pooblaščene in nadzorne inženirje po 55. členu ZAID.

 

Na uradnem sestanku z novim državnim sekretarjem MOP Alešem Prijonom 3. oktobra, za katerega smo zaprosili, smo na ministrstvo apelirali, da sprememb in dopolnitve zakonov sprejme čim prej, vsekakor še v letošnjem letu. V odziv smo prejeli uradno informacijo, po kateri bo ministrstvo do konca leta izdelalo evalvacijo ZAID in GZ ter nato v 2019 pristopilo k pripravi sprememb in dopolnitev zakonov. Ciljni rok za njun sprejem naj bi bil 1.6.2019, ko se izteče prehodno obdobje za gospodarske subjekte po ZAID.

 

 

Celoten predlog sprememb in dopolnitev je objavljen spodaj:

 

 Predlog sprememb in dopolnitev ZAID in GZ MOPu 6.9.2018 (98 KB) 

 GZ Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona potrjen 250 seja UO IZS 4.9.2018 (79 KB)

 ZAID Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona potrjen 250 seja UO IZS 4.9.2018 (146 KB) 

 ZAID in GZ: Ravnanje IZS v primeru neskladnih členov MOPu 31.5.2018 (181 KB)

 ZAID in nadzorni inženirji 7.8.2018 (525 KB)

 

 

 

 Arhiv »