Izpostavljena novica  

01.10.18

MATIČNA SEKCIJA GRADBENIH INŽENIRJEV
VABI NOVE ČLANE V KOMISIJE ZA STROKOVNE IZPITE

 

 

 

Matična sekcija gradbenih inženirjev IZS za dopolnitev članov komisije za strokovne izpite za pooblaščene inženirje in vodje del s področja gradbene stroke vabi k sodelovanju priznane strokovnjake, ki bi bili sposobni in pripravljeni sodelovati v komisijah kot izpraševalci za naslednje predmete:

 • za predpise s področja graditve objektov, urejanja prostora, arhitekturne in inženirske dejavnosti, zborničnega sistema ter osnov varstva okolja in splošnega upravnega postopka,

 • za investicijske procese in vodenje projektov,

 • za področne predpise in standardizacijo s področja graditve objektov,

 •  za varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objektov.

 

Kot izpraševalci za preveritev praktičnih izkušenj za pooblaščene inženirje za področje:

 • projektiranja konstrukcij (beton, jeklo, les, ostali materiali),

 • projektiranja cest,

 • projektiranja železnic,

 • projektiranja hidrotehnike (vodovod, kanalizacija, hidrotehnični objekti),

 • geomehanike,

 • tehnologije- gradbeni materiali,

 • projektiranja ostale komunale in javnih objektov in površin (igrišča, športni objekti, rekreacijske površine, razne trase ipd.).

 

Kot izpraševalci za preveritev praktičnih izkušenj za vodje del za področje:

 • visokih gradenj,

 • nizkih gradenj (ceste, zemeljska dela ipd.),

 • železnic,

 • hidrogradenj (vodovod, kanalizacija, melioracije, poplavne zaščita ipd.),

 • splošne komunale,

 • sanacije objektov ( potresno, toplotno, statično, vlaga, zvok ipd.),

 • priprave dela.

 

Pogoji za kandidata za člana komisije za strokovni izpit so:

 • Član komisije za gradbeno stroko mora biti vpisan v imenik IZS pooblaščenih inženirjev iz gradbene stroke,

 • Član komisije mora imeti pridobljeno izobrazbo po študijskih programih druge stopnje (univerzitetno) gradbene smeri,

 • Član komisije mora imeti najmanj deset let delovnih izkušenj na strokovnem področju gradbeništva po pridobitvi poklicnega naziva pooblaščeni inženir.

    

Izmed vseh prijavljenih kandidatov bo UO Matične sekcije gradbenikov izbral in predlagal za člane komisije kandidate z najboljšimi referencami.

Opravljeno delo se plača v skladu s pravili IZS.

 

Kandidati se s svojimi referencami prijavijo na naslov:

IZS- Matična sekcija gradbenih inženirjev, Jarška c. 10b, 1000 Ljubljana ali pošljejo skenirano prijavo na e-naslov izs@izs.si. Poleg prijave je potrebno izpolniti tudi "Prijavni obrazec za člane izpitne komisije", ki je objavljen  tukaj (36 KB).

 

 

Vabljeni k sodelovanju!Arhiv »