Izpostavljena novica  

25.07.18

MATIČNA SEKCIJA GRADBENIH INŽENIRJEV
IŠČE SODELAVCE PRI IZVEDBI PROJEKTNIH NATEČAJEV

 

 

Spoštovani člani Matične sekcije gradbenih inženirjev,

 

Projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov, za katere je priprava in izvedba javnega natečaja obvezna, se mora pripraviti in izvesti v sodelovanju med naročnikom javnega natečaja in pristojno poklicno zbornico, kot določa Pravilnik o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov (Uradni list RS, št. 108/04, 114/06 – ZUE, 33/07 – ZPNačrt, 57/12 – ZGO-1D, 61/17 – GZ in 61/17 – ZUreP-2).

 

Po 12. členu tega pravilnika ima tudi IZS pristojnost za izvedbo projektnih natečajev.

 

Vabimo vas, da se nam kot strokovni sodelavci pridružite pri izvedbi projektnih natečajev, in sicer kot izdelovalci NATEČAJNIH NALOG, POROČEVALCI, SKRBNIKI ali ČLANI OCENJEVALNIH KOMISIJ.

 

Prijave zbiramo do 20.9.2018 in sicer preko spletne ankete, ki je dostopna na povezavi  https://www.1ka.si/a/182323.   

 

Ankete ni potrebno izpolnjevati tistim, ki ste prijavo že oddali. Na podlagi prijave, vas bomo povabili na ustrezno izobraževanje, ki ga bomo izvedli v jesenskem času.

 

Morebitna vprašanja pošljite na elektronski naslov:  izsping@izspong.si.

 

Na podlagi prijave, vas bomo povabili na ustrezno izobraževanje, ki ga bomo izvedli v jesenskem času.  O terminu vas bomo predhodno obvestili in poslali še obrazec, v katerem boste navedli svoje reference.

 

Pri izboru strokovnih sodelavcev bodo imeli prednost kandidati, ki bodo opravili izobraževanje ter kandidati z boljšimi referencami s predmetnega področja, npr. z izkušnjami pri izdelavi natečajnih nalog ali s poročevalsko vlogo. Pri naboru kandidatov za ocenjevalne komisije so pomembne predvsem realizacije s podobno vsebino, kot jo ima razpisani natečaj, ali vsaj realiziran tovrstni PGD, PZI projekt.

 

 

Opomba: Po dogovoru s predsednikom MSG smo rok oddaje prijav podaljšali iz 31.8.2018 na 20.9.2018.

 

 

 

Lepo vabljeni k sodelovanju!

 

 

 

 

Predsednik Matične sekcije gradbenih inženirjev

dr. Samo Peter Medved, univ.dipl.inž.grad.

                                                                               Arhiv »