Izpostavljena novica  

30.10.18

KDO JE LAHKO VODJA PROJEKTA IN
KDO VODJA NADZORA ZA STAVBE?

 

 

Gradbenike nas je pričela razburjati praksa nekaterih upravnih enot, ki zavračajo izdajo gradbenih dovoljenj za stavbe, pri katerih je v dokumentaciji za gradbeno dovoljenje kot vodja projekta naveden pooblaščeni inženir gradbene stroke. Še posebej pa nas je razburil vaš odgovor na vprašanje upravne enote oziroma vaše tolmačenje, da je vodja projekta in vodja nadzora za stavbe lahko le pooblaščeni arhitekt. To je postal pereč in zaskrbljujoč primer, saj obstaja realna nevarnost, da se pooblaščenim gradbenim inženirjem mimo zakonskih določil oži prostor delovanja. Posamezniki in podjetja so lahko s takšno prakso postavljeni na rob eksistence. Smatramo da tolmačenje zakona in praksa nekaterih upravnih enot nista pravilna.

 

Več v dopisu Ministrstvu za okolje in prostor RS, ki je objavljen  tukaj (180 KB).Arhiv »