Izpostavljena novica  

18.05.17

E-VOLITVE V ORGANE MATIČNIH SEKCIJ:
VSTOPNA TOČKA, KANDIDACIJSKE LISTE IN
ZBORI MATIČNIH SEKCIJ

 

 

V mesecu maju in juniju bodo na Inženirski zbornici Slovenije potekale volitve organov vseh šestih matičnih sekcij.

 

Vabimo vas, da izkoristite svojo volilno pravico:
- z glasovanjem na zboru matične sekcije ali
- z glasovanjem na predčasnih e-volitvah na spletnih straneh IZS, ki bodo potekale od 8. do 18. maja 2017.

 

 

Zbori matičnih sekcij

 

Zbori matičnih sekcij bodo potekali v prostorih Inženirske zbornice Slovenije, Jarška cesta 10B, Ljubljana, v naslednjih terminih:

Zbor Matične sekcije gradbenih inženirjev: ponedeljek, 22. maj 2017 ob 15:00 uri

Zbor Matične sekcije elektro inženirjev: ponedeljek, 29. maj 2017 ob 16:00 uri

Zbor Matične sekcije strojnih inženirjev: ponedeljek, 22. maj 2017 ob 13:00 uri

Zbor Matične sekcije inženirjev tehnologov in drugih inženirjev: ponedeljek, 29. maj 2017 ob 13:00 uri

Zbor Matične sekcije inženirjev rudarske in geotehnološke stroke: petek, 26. maj 2017 ob 12:00 uri

Zbor Matične sekcije inženirjev geodetov: četrtek, 8. junij  2017 ob 14:00 uri

 


Dnevni red vseh zborov:
1. Ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti
2. Poročilo predsednika UO MS
3. Volitve organov matične sekcije
4. Razno


Opombi k točki 3 dnevnega reda:
- Kandidacijske liste za posamezne matične sekcije:  MSG (199 KB),  MSE (192 KB),  MSS (193 KB),  MST (198 KB),  MSRG (188 KB) in  MSGeo (196 KB).
- Volitve na zborih matičnih sekcij s pooblastili niso mogoče.

 

PREDSTAVITVE KANDIDATOV ZA VOLITVE V ORGANE MATIČNIH SEKCIJ so objavljene  tukaj.

 


Predčasne e-volitve na spletnih straneh IZS

 

Predčasne e-volitve potekajo od 8. do 18. maja 2017

 

Za glasovanje na predčasnih e-volitvah na spletnih straneh IZS potrebujete uporabniško ime in geslo. V kolikor ste ga založili, lahko zanj zaprosite na elektronski naslov  petra.kavcicping@izspong.si. Poslali vam ga bomo po pošti.

 

Glasovi zbrani na e-volitvah so enakovredni glasovom oddanim na zboru matične sekcije. V kolikor boste svojo volilno pravico izrabili v predčasnih e-volitvah na spletni strani IZS, na zboru ne boste mogli ponovno voliti.

 

Podrobnosti o poteku e-volitev:
Sistem o poteku e-volitev je zasnovan tako, da se v celoti spoštuje načelo tajnosti in načelo neposrednosti glasovanja. Sistem bo tako zaznal, da ste veljavno oddali glas, ne bo pa evidentiral, kako ste glasovali, temveč bo pri posameznem kandidatu zbiral glasove.

 

DOSTOP DO VSTOPNE TOČKE DO E-VOLITEV ni več mogoč.

Glasovanje preko e-volitev je bilo zaključeno 18.5.2017 ob polnoči.

 

 

 

Predsednik UO MSG
dr. Branko Zadnik, univ.dipl.inž.grad., l.r.

 

Predsednik UO MSE
mag. Vinko Volčanjk, univ.dipl.inž.el., l.r.

 

Predsednik UO MSS
Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str., l.r.

 

Predsednik UO MST
Jožef Studenčnik, univ.dipl.inž.metal. in mater., spec. za menedž., l.r.

 

Predsednik UO MSRG
dr. Željko Vukelić, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol., l.r.

 

Predsednik UO MSGeo
Matej Kovačič, univ.dipl.inž.geod., l.r.

 

 

 

Vabljeni:
- Člani matične sekcije gradbenih inženirjev (na e-naslov oziroma po pošti)
- Člani matične sekcije elektro inženirjev (na e-naslov oziroma po pošti)
- Člani matične sekcije strojnih inženirjev (na e-naslov oziroma po pošti)
- Člani matične sekcije inženirjev tehnologov in drugih inženirjev (na e-naslov oziroma po pošti)
- Člani matične sekcije inženirjev rudarstva in geothenologije (na e-naslov oziroma po pošti)
- Člani matične sekcije geodetov (na e-naslov oziroma po pošti)
- Volilne komisije MSG, MSE, MSS, MST, MSRG, MSGeo
- Odvetnik Jernej Kos
- Generalna sekretarka IZSArhiv »