Izobraževanja  


Seznam usposabljanj

 

 

Seznam usposabljanj s področja obveznih in izbirnih vsebin za pooblaščene in nadzorne inženirje za leto 2019 je objavljen  tukaj (126 KB).

 

Trenutno razpisana izobraževanja s področja nove prostorske, gradbene in poklicne zakonodaje, ki jih organizira IZS, so zasedena. Vendar bomo razpisali nova – o tem se že dogovarjamo s predavatelji. Lahko pa se udeležite izobraževanja iz teh vsebin tudi kjerkoli drugje, ne le v organizaciji IZS.