Izobraževanja  


Priznanje kreditnih točk

Glede na  Pravilnik o dodatnem prostovoljnem strokovnem izpopolnjevanju članov IZS, lahko člani vložite vlogo za priznanje kreditnih točk za udeležbo na izobraževanjih, ki se jih udeležite zunaj zbornice.

 

Z namenom poenotenja vlog ter lažje priprave vloge smo pripravili obrazec, ki naj vam bo v pomoč. V njem so zajeti vsi podatki, ki jih člani predložite. 

 

ukhealthcenteronline.com/zopiclone-7.5mg-price

ukhealthcenteronline.com

 

Obvezna vsebina vloge:

- ime in priimek ter identifikacijska številka IZS,

- pasivna udeležba/aktivna udeležba/objava strokovnega članka - vlogo se lahko odda le za eno od naštetega,

- vlogo je potrebno oddati najkasneje v roku šest (6) mesecev od izobraževanja oz. objave,

- potrdilo o plačilu 10,00 evrov z DDV-jem (plačilo izvedete na TRR IZS št.

03100-1000014228 odprt pri SKB d.d. oz. na 02010-0257597531, odprt pri NLB d.d.),

- vlogo morate opremiti z dopisom in se podpisati.

 Zoper odločitev komisije pritožba ni mogoča.

 

Za izobraževanja, ki jih organizira IZS se članom kreditne točke dodelijo avtomatično in ni potrebno posebej vlagati vloge.

 

 

 Obrazec vloge (78 KB)