Izobraževanja  


Prijava na usposabljanje

 

Novi Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), ki bil sprejet že 17. 11. 2017, v veljavo pa stopil s 1. 6. 2018, v 6. členu govori o tem, da se mora pooblaščeni inženir stalno poklicno usposabljati in da ima opustitev izobraževanja za posledico izrek disciplinske sankcije.

 

Kako se prijaviti na usposabljanje?

Pooblaščeni inženir se lahko prijavi na usposabljanje IZS ali preko spletne strani IZS ali pisno na naslov IZS.