Izobraževanja  


Letni program

 

 

Obvezne vsebine letnega programa poklicnega usposabljanja za pooblaščene in nadzorne inženirje za leto 2019 so objavljene  tukaj (69 KB).

 

Obvezne vsebine za leto 2019 je potrdil Upravni odbor IZS na svoji 253. seji dne 11.12.2019 (sklep št. 3002).