Izobraževanja  


Letni program obveznega strokovnega izobraževanja geodetov

Strokovno izobraževanje geodetov, ki so vpisani v imenik geodetov pri Inženirski zbornici Slovenije, se izvaja na podlagi letnega programa obveznega strokovnega izobraževanja, ki ga v skladu s tretjim odstavkom 16. člena Zakona o geodetski dejavosti – ZGeoD-1 (Uradni list RS, št. 77/2010) in prvim odstavkom 2. člena Pravilnika o pogojih in postopkih za točkovanje, spremljanje, potrjevanje in evidentiranje obveznega strokovnega izobraževanja geodetov (Uradni list RS, št. 10/2011) sprejmeta Inženirska zbornica Slovenije in Geodetska uprava Republike Slovenije. V letnem programu obveznega strokovnega izobraževanja geodetov so določena področja strokovnih izobraževanj in teme v okviru teh področij.

 Letni program obveznega strokovnega izobraževanja geodetov za leto 2018 (183 KB)

 Letni program obveznega strokovnega izobraževanja geodetov za leto 2017 (495 KB)

 

 Letni program obveznega strokovnega izobraževanja geodetov za leto 2016 (6.8 MB)

 

 Letni program obveznega strokovnega izobraževanja geodetov za leto 2015 (13.2 MB)

 Dopolnitev letnega programa obveznega strokovnega izobraževanja geodetov za leto 2015 (1.2 MB)

 

 Letni program obveznega strokovnega izobraževanja geodetov za leto 2014 (489 KB)

 Dopolnitev letnega programa obveznega strokovnega izobraževanja geodetov za leto 2014 (307 KB)

 

 Letni program obveznega strokovnega izobraževanja geodetov za leto 2013 (132 KB)

 Dopolnitev letnega programa obveznega strokovnega izobraževanja geodetov za leto 2013 (1.1 MB)


 Letni program obveznega strokovnega izobraževanja geodetov za leto 2012 (2.4 MB)

Leto 2012

 

 Letni program obveznega strokovnega izobraževanja geodetov za leto 2011 (1.5 MB)

Leto 2011