Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
člane Matične sekcije inženirjev tehnologov in drugih inženirjev in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Varnost in zdravje pri delu (zahteve za varno uporabo objektov)
Vsebina
Pravna ureditev področja varnosti in zdravja pri delu. Osnovne zahteve za objekte v fazi projektiranja. Pogoji za varno uporabo in vzdrževanje objektov. Težave v praksi. Najpogostejše napake.
Predavatelji
Janez BALANTIČ, mag. - BIRO B d.o.o.
Datum
04. Oktober 18
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
14:00 - Varnost in zdravje pri delu Janez BALANTIČ, mag. - BIRO B d.o.o.
15:00 - Odmor
15:15 - Zahteve za varno uporabo objektov Janez BALANTIČ, mag. - BIRO B d.o.o.
16:00 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 2 točki.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.