Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
člane Matične sekcije strojnih inženirjev in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Projektiranje toplotnega okolja v zgradbah ter prezračevanje za ustrezno kakovost zraka v bivalnih prostorih
Vsebina
Ustrezno ugodje v bivalnih prostorih ima številne pomembne vplive na zdravje in počutje ljudi, s tem v zvezi pa tudi na njihovo večjo produktivnost. S tega stališča je zagotavljanje ustreznega notranjega okolja kot so temperatura zraka, srednja sevalna temperatura, hitrost gibanja zraka v bivalni coni ter vlažnost zraka, ključni kriterij za ugodno bivalno okolje in dobro počutje. Na predavanjih bosta predstavljena dva standarda, ki obravnavata omenjeno problematiko. Standard za toplotno okolje ASHRAE 55-2013 – Thermal environmental conditions for human occupancy in standard za ustrezno prezračevanje v zaprtih prostorih ASHRAE 62.1-2013 – Ventilation for acceptable indoor air quality. Okoljski parametri kot so temperatura, vlaga in povprečna hitrost zraka, ki so najbolj kritični v luči ohranjanja dobrega bivalnega okolja, bodo predstavljeni na tem predavanju. Uvedli bomo pojma oblečenosti (clothing level – CLO) ter metabolično oceno (metabolic rate – MET) in prikazali njun učinek na človekovo ugodje. Oba omenjena pojma karakterizirata index PMV (predicted mean vote) in index PPD (predicted percentage of dissatisfied). V nadaljevanju bomo obravnavali pogoje minimalnega potrebnega prezračevanja za ustrezno notranjo kvaliteto zraka (IAQ – Indoor air quality) ter prikazali načine dimenzioniranja za različne vrste objektov ter standardno gostoto zasedenosti za različne namembnosti prostorov. Osnovni koncept izračuna potrebnega prezračevanja z uvedbo učinkovitosti dobave zraka Ez (air distribution effectiveness) in učinkovitosti prezračevanja Ev (system ventilation efficiency), bo predstavljen na predavanjih.
Predavatelji
Damjan ZAJC, mag.inž.
Datum
14. November 18
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
15:00 - Projektiranje toplotnega okolja v zgradbah ter prezračevanje za ustrezno kakovost zraka v bivalnih prostorih Damjan ZAJC, mag.inž.
16:45 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 2 točki.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.