Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
člane Matične sekcije strojnih inženirjev in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Osnove projektiranja tekočinskih sistemov ogrevanja in hlajenja
Vsebina
Tekočinski sistemi predstavljajo ključni del ogrevanja in hlajenja stavb. Omogočajo velike količine prenesene toplote z nizkimi začetnimi stroški in stroški za njen prenos. Sistemi za ogrevanje in hlajenje so priljubljeni zlasti v primerih, kjer se projektant in investitor zavedata pomena učinkovite izrabe sistema in razpoložljivega prostora. Običajni sestavni deli vsakega tekočinskega sistema, ki omogočajo njegovo delovanje, vključujejo vir oziroma ponor toplote, črpalko/e, naprave za uravnavanje pretokov in enote za obdelavo vode. Cilj izobraževanja je predstaviti osnovni postopek načrtovanja, sestavne dele tekočinskega sistema ogrevanja oziroma hlajenja z njihovo razporeditvijo. Cilje izobraževanja tako predstavljajo: - opredelitev pojma tekočinski sistem in predstavitev njegovih prednosti, - predstavitev 2- in 4- cevnega sistema ter merila za odločanje med prvim in drugim, - neposredno in obratno vodenje povratne cevi (»Tichelmann«), - oprema tekočinskega sistema (vir/ponor toplote, ločevalnik zraka, črpalka, varnostni ventil, razteznostna posoda…), - razporeditev opreme v sistemu ogrevanja, - razporeditev opreme v sistemu hlajenja, - seznanitev z zahtevami ASHRAE Standarda 90.1 (in PURES) za te sisteme. Na izobraževanju bomo podrobneje izpostavili in razložili še, zakaj sme imeti sistem samo eno razteznostno posodo in (ne)potrebnost regulacijskih ventilov v sistemih s spremenljivim pretokom.
Predavatelji
Mitja LENASSI, univ.dipl.inž.str.
Datum
27. September 18
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
15:00 - Osnove projektiranja tekočinskih sistemov ogrevanja in hlajenja Mitja LENASSI, univ.dipl.inž.str.
16:45 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 2 točki.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.