Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
Za člane Matične sekcije strojnih inženirjev in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Projektiranje sistemov priprave tople porabne vode
Vsebina
Zmanjšanje porabe tople vode ima za posledico ne le nižjih stroškov za vodo in kanalizacijo, pač pa tudi najbolj učinkovit način za zmanjšanje energije za pripravo ogrevne vode. Načrtovanje v obratni smeri, začenši s samo opremo iztočnih mest in nato nazaj proti grelniku vode, je zelo učinkovit postopek za doseganje večje učinkovitosti in performance sistema. Ta postopek poteka v petih korakih: 1. korak: Določite visoko zmogljivo opremo na iztočnih mestih in dodatke, ki porabijo manj tople vode, ali vključite druge tehnološke postopke, ki delno ali povsem odpravijo potrebo po topli vodi. 2. korak: Postavite umivalnike in druge porabnike v bližini drug drugega in tudi grelnika vode, s čimer optimizirate cevni razvod. To sta ključna dejavnika za energijsko učinkovitost celotnega sistema in tudi samega nivoja kakovosti dobave. Z bolj učinkovito dobavo tople porabne vode se zagotovijo stalni prihranki energije in izboljša dobava tople vode. 3. korak: Izberite grelnike z visokim energijskim izkoristkom, ki je združljiv z razvodnim sistemom končnih porabnikov tople vode. To je nujno. 4. korak: Pred dokončanjem načrta sistema tople porabne vode razmislite o vključitvi različnih tehnologij njenega predgrevanja, kot sta zajemanje zavržene toplote ali sončna energija. 5. korak: Preverite pravilnost zasnove sistema in vključite enostavno opremo za nadzor obratovanja, ki lahko igra pomembno vlogo pri dajanju v obratovanje in nato tudi pri vzdrževanju. O tem, kakšne so potrebe po topli vodi glede na vrsto stavbe (stanovanja, šole, pisarne, komercialne kuhinje…), kakšni potrebni temperaturni nivoji, različnost toplotne obremenitve, kot jih podaja projektantom združenje ASHRAE, vključno s primeri izračunov, bomo govorili na tem izobraževanju.
Predavatelji
Mitja LENASSI, univ.dipl.inž.str.
Datum
12. December 17
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
15:00 - Projektiranje sistemov priprave tople porabne vode Mitja LENASSI, univ.dipl.inž.str.
16:45 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 2 točki.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.