Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
člane Matične sekcije strojnih inženirjev in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Trajnostno certificiranje LEED, s poudarkom na energijskem modeliranju
Vsebina
Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) spada med v svetu najbolj priljubljene programe trajnostnega certificiranja stavb. Razvit s strani neprofitnega Green Building Council US (USGBC) vključuje niz bonitetnih ocenjevanj za projektiranje, gradnjo, obratovanje in vzdrževanje zelenih stavb, stanovanj in sosesk, ki si prizadeva pomagati lastnikom in upravljavcem, da ravnajo okoljsko odgovorno in so pri uporabi virov učinkoviti. Od leta 1994 do danes se je LEED razvil iz enega standarda za novogradnje v celovit sistem medsebojno povezanih standardov, ki pokrivajo različna področja. LEED je iz šestih prostovoljcev zrastel v sistem, ki združuje že skoraj 120.000 zaposlenih, prostovoljcev in strokovnjakov. LEED standardi so bili do konca leta 2015 uporabljeni za približno 83.450 registriranih in certificiranih LEED projektov po vsem svetu, katerih skupna površina znaša 1,28 milijarde m2. Samo certificiranje LEED, preverjanje skladnosti priprave projekta z zahtevami LEED, izvaja kot tretja (neodvisna) oseba Green Building Certification Institute (GBCI). Certificiranje zajema preverjanje izpolnitve osnovnih zahtev, po izpolnitvi teh se podeljujejo kreditne točke. Proces certificiranja je pri gradnji novih stavb sestavljen iz dveh zaporednih sklopov - prvi zajema projektantske rešitve, drugi izvedbene. LEED kreditne točke za prvi sklop so v domeni projektanta (arhitekta in inženirja), drugi v domeni izvajalca. Na izobraževanju bodo predstavljene osnove o LEED certificiranju novih stavb (Building Design + Construction) po zadnji različici v4, pri čemer bodo posebej izpostavljena tri pomembna področja za inženirje: WE – Water Efficiency (Učinkovito z vodo), EA – Energy & Atmosphere (Energija in ozračje), s poudarkom na energijskem modeliranju, in EQ - Indoor Environmental Quality (Kakovost notranjega okolja).
Predavatelji
Mitja LENASSI, univ.dipl.inž.str.
Datum
15. December 16
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
15:00 - Trajnostno certificiranje LEED, s poudarkom na energijskem modeliranju Mitja LENASSI, univ.dipl.inž.str.
16:30 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 2 točki.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.