Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
člane Matične sekcije gradbenih inženirjev, člane Matične sekcije strojnih inženirjev, arhitekte in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Napake. Česa vsega si ob gradnji novih stavb ne bomo več smeli privoščiti?
Vsebina
Na izobraževanju se bomo osredotočili na toplotne mostove vseh pojavnosti. Le-ti z delnimi sanacijami postajajo vidni, opazni in zaradi posledičnega pojava plesni tudi zdravju nevarni. Obstaja velika nevarnost, da se bo pojavil "sindrom bolnih stavb" ob delni ali nepremišljeni toplotni sanaciji obstoječih stavb, zato morajo biti nanj opozorjeni tako upravniki stavb, kot tudi energijski svetovalci ter vsi projektanti, ki se s sanacijami ukvarjajo.
Predavatelji
Jure LOVŠIN
Tanja HERR, univ.dipl.inž.arh.
Datum
20. September 18
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
13:00 - Kako prepoznati potencialni toplotni most in tako optimalno sanirati toplotni ovoj obstoječe stavbe? Jure LOVŠIN
14:30 - Odmor
14:45 - Kako izvesti toplotni ovoj ničenergijske stavbe, da bo življenje v njih zdravo? Tanja HERR, univ.dipl.inž.arh.
16:15 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 60,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 90,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 150,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.