Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
člane Matične sekcije gradbenih inženirjev, arhitekte in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Toplotna izolacija in izolacija proti vodi in vlagi delov objektov v stiku z zemljo
Vsebina
Kjer potrebujemo hidroizolacijo, potrebujemo tudi ustrezne toplotno izolacijo, ki v vlagi ne izgublja projektnih lastnosti in je vgrajena tako, da hkrati ščiti hidroizolacijo in ji podaljša čas trajanja. Na izobraževanju bomo tako predstavili materiale in sodobne rešitve za prihajajočo skoraj-nič energijsko gradnjo in sicer: - pod temelji oz. temeljno ploščo, vključno z zaščito proti zdrsu v primeru potresa in z zaščito proti geopatogenim sevanjem ter z zaščito proti prodoru radona v objekt - zasute stene - ravne strehe, vključno z zeleno streho Izobraževanju nudi koristne informacije iz prakse tako gradbincem kot arhitektom.
Predavatelji
Marjeta VIDE - LUTMAN, univ.dipl.inž.grad.
Tanja HERR, univ.dipl.inž.arh.
Datum
04. Maj 17
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
12:00 - Predstavitev sodobnih rešitev za prihajajočo skoraj-nič energijsko gradnjo Marjeta VIDE - LUTMAN, univ.dipl.inž.grad.
13:30 - Temeljna plošča, vključno z zaščito proti zdrsu v primeru potresa in z zaščito proti geopatogenim sevanjem ter z zaščito proti prodoru radona v objekt Marjeta VIDE - LUTMAN, univ.dipl.inž.grad.
14:15 - Odmor
14:45 - Ravne strehe, vključno z zeleno streho Ne glede na zaključni sloj, za izvedbo v bodoče zahtevanih trajnih, uporabnih in hkrati energijsko zelo učinkovitih ravnih streh, moramo spremeniti dosedanjo logiko snovanja njihove sestave. Tanja HERR, univ.dipl.inž.arh.
16:00 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 4 točke.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 60,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 90,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 150,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.