Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
Za člane Matične sekcije gradbenih inženirjev in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Betoni - vgrajevanje in nega betona v posebnih vremenskih pogojih - ODPOVEDANO!- Odpovedano!
Vsebina
Lastnosti proizvedenega betona so odvisne od sestave betona, kvalitete osnovnih materialov, ustrezne in homogene razporeditve osnovnih materialov v fazi mešanja, primerne temperature betona ter ustrezne dobave, med katero se ohrani homogenost sveže betonske mešanice. Lastnosti vgrajenega betona so odvisne še od načina vgrajevanja, vremenskih razmer ter ustreznega načina negovanja in zaščite betonske konstrukcije. Mladi beton je potrebno tudi v idealnih vremenskih razmerah zaščititi in negovati (puščanje v opažu, vlaženje, pokrivanje). Ker pa se dela na gradbišču le redko izvajajo v idealnih vremenskih razmerah, so pogosto potrebni še dodatni ukrepi v betonarni in tudi na gradbišču. Sodobne betonarne omogočajo proizvodnjo betonov skozi vse leto, ob izvajanju dodatnih ukrepov (izbira temperaturi primernega cementa in primernih kemijskih ter mineralnih dodatkov, ogrevanja ali hlajenja osnovnim materialov), pa je možno pripraviti tudi vremenskim razmeram primeren beton. Vremenskim razmeram se je potrebno prilagoditi tudi na gradbišču, saj so vse bistvene lastnosti strjenega betona odvisne od ustrezne zaščite in nege svežega ter mladega betona. Neustrezno negovan beton ne bo dosegel predvidene trdnosti in gostote ter predvidene odpornosti proti agresivnemu delovanju okolja. Na izobraževanju bodo predstavljene zahteve standardov SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016 ter standarda za izvajanje betonskih konstrukcij SIST EN 13670:2010. Poleg teh zahtev, ki temeljijo na izkušnjah stroke, pa bodo predstavljeni tudi drugi standardi (npr. DIN 1045) in napotki za ustrezno izvedbo betonskih konstrukcij v posebnih vremenskih pogojih.
Predavatelji
Milan GODIČ, dipl.inž.grad.
Datum
18. Oktober 17
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
09:00 - Betoni - vgrajevanje betona v posebnih vremenskih pogojih Milan GODIČ, dipl.inž.grad.
10:30 - Odmor
10:45 - Betoni - nega betona v posebnih vremenskih pogojih Milan GODIČ, dipl.inž.grad.
11:45 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.