Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
člane Matične sekcije elektro inženirjev in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Pregled veljavnih predpisov in pomembnejših standardov za področje električnih inštalacij (močnostni del)
Vsebina
V Uradnem listu št. 41/2009 je bil 1.6.2009 objavljen Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (v nadaljevanju Pravilnik). Novelirana je Tehnična smernica TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne električne inštalacije (v nadaljevanju TS), ki jo najdemo na spletni strani ministrstva za okolje in prostor (MOP). Novelirana TS prinaša kar nekaj novosti in zahtev s področja načrtovanja, izvajanja, vzdrževanja in preverjanja električnih inštalacij, ki jih je potrebno upoštevati. Vsebina je tudi usklajena z vsebinami nekaterih slovenskih standardov. Izobraževanje je namenjeno podrobnejšemu spoznavanju posameznih področij temeljnih načel in ocene splošnih karakteristik v fazi načrtovanja, sistemov električnih inštalacij glede na ozemljitveni sistem in temeljne zahteve za projektiranje, razlik med posameznimi sistemi in njihova uporaba, zaščitnih ukrepov v posameznih sistemih, zaščite pred toplotnimi učinki, zaščite pred električnim udarom, zaščite pred preobremenitvijo vodnikov in zaščite pred kratkim stikom. Pomemben del tehnične smernice so referenčni dokumenti. Opozoriti je potrebno predvsem na standarde, v katerih so predstavljeni podrobnejše informacije, navodila in zahteve. Tako bodo na izobraževanju predstavljene vsebine nekaterih standardov, na katere se sklicuje tehnična smernica pri obravnavanem področju. Tehnična smernica ne vsebuje vseh novosti, ki so zapisane v standardih. Na izobraževanju bodo predstavljene tudi tovrstne informacije. Pri predstavitvi vsebine bosta predavatelja opozorila na trenutno stanje tehnike.
Predavatelji
Drago PAVLIČ, univ.dipl.inž.el. - ESOTECH d.d. VELENJE
Marko KOTNIK, univ.dipl.inž.el. - DDC d.o.o
Datum
15. November 18
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
13:00 - Pregled tehnične regulative pri izvedbi nizkonapetostnih električnih inštalacij in nameščanju električne opreme Drago PAVLIČ, univ.dipl.inž.el. - ESOTECH d.d. VELENJE
14:30 - Odmor
14:45 - Uporaba predpisov, standardov in medsebojna povezava Marko KOTNIK, univ.dipl.inž.el. - DDC d.o.o
16:00 - Odmor
16:15 - Zahteve predpisov in standardov za izvedbo električnih inštalacij. Marko KOTNIK, univ.dipl.inž.el. - DDC d.o.o
16:30 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 60,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 90,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 150,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.