Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
člane Matične sekcije elektro inženirjev in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Vrste sistemov električnih inštalacij
Vsebina
Pred pričetkom projektiranja električne inštalacije mora projektant oceniti značilnosti električne inštalacije kot so namen uporabe inštalacije, zunanji vplivi, ki jim je inštalacija izpostavljena, skladnost njene opreme, primernost za vzdrževanje. Te značilnosti je potrebno upoštevati pri izbiri zaščitnih ukrepov (električni udar, nadtoki itd.) ter pri izbiri in postavitvi opreme. Z ozirom na zgoraj navedeno je potrebno izbrati sistem napajanja oziroma ozemljitve električne inštalacije v objektu. Če tipa napajanja ne določi distribucijsko podjetje, se mora projektant odločiti za sistem, ki nudi dovolj veliko varnost za življenje, opremo in okolico. Najbolj razširjen in najbolj pogosto uporabljen sistem napajanja je TN-S, kjer sta nevtralni (N) vodnik in zaščitni vodnik (PE) ločena. V medicinskih objektih je uporaba sistema napajanja TN-S zapovedana. Uporaba PEN zbiralke (vodnika), kjer sta združena nevtralni vodnik in zaščitni vodnik, je v teh objektih prepovedana. Še veliko drugih primerov inštalacij je, kjer je potrebno oziroma je ugodno predvideti sistem TN-S. V določenih situacijah je potrebno uporabiti sistem TT. Uporaba tega sistema je odvisna tudi od karakteristik napajalnega sistema predvidene električne inštalacije npr. od distribucijskega omrežja. V objektih, kjer so visoke zahteve po varnosti, na primer medicinski posegi v telo, se uporabi sistem IT napajanja. V teh sistemih so vsi deli pod napetostjo, izolirani od potenciala zemlje. Sistem IT nudi veliko manevrskega prostora glede fleksibilnosti izvedbe in uporabe inštalacije kot tudi obratovanja inštalacije. Pri predstavitvi vsebine bosta predavatelja opozorila tudi na trenutno stanje tehnike in določene zahteve slovenskih standardov s področja nizkonapetostnih električnih inštalacij.
Predavatelji
Marko KOTNIK, univ.dipl.inž.el. - DDC d.o.o
Datum
11. Oktober 18
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
14:00 - Pregled sistemov električnih inštalacij skladno s tehnično smernico Nizkonapetostne električne inštalacije in SIST HD 60364-1 Marko KOTNIK, univ.dipl.inž.el. - DDC d.o.o
15:15 - Odmor
15:30 - Izbira in uporaba sistemov električnih inštalacij v odvisnosti od namena inštalacije in zunanjih vplivov Ta del je Kotnik predaval namesto Boruta Glavnika, ki se mu pripravi pogodba za 170,00 evrov brutto.
16:45 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.