Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
Za člane Matične sekcije elektro inženirjev in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Sistemi brezprekinitvenega napajanja (UPS) v različnih okoljih in namenih
Vsebina
Namen izobraževanja je predstaviti načrtovanje in določanje sistemov in naprav brezprekinitvenega napajanja z električno energijo ter pravilen način umeščanja teh naprav v električno okolje. Pri tem se projektanti pogosto srečajo z množico ponudnikov na trgu, med katerimi pa le redki lahko nudijo celovito podporo od svetovanja do nabave in montaže. Izbor naprave in rešitev sta namreč v mnogočem odvisna od pričakovanj, realnih možnosti namestitve in končnega bremena, pri čemer so zahteve po zanesljivosti delovanja vedno večje. Na izobraževanju bo prikazana problematika izbora in integracije UPS naprav, skupaj z opisom veljavne zakonodaje. Prvi del izobraževanja bo obsegal prikaz zakonodaje in rešitev za področje napajanja naprav za različna instalacijska okolja (izbor naprave, izbor stikalne tehnike, dimenzioniranje, zaščita pred in po napravi, zaščita pred povratnim napajanjem, sistemi instalacij oz. ozemljitev in zaščite, zaščita UPS naprave in uporabnikov pred prenapetostjo). V nadaljevanju bodo prikazani primeri rešitev za različna bremena (IKT centri, IT oprema, motorji, porabniki v medicini, razsvetljava) in izračun potrebnih akumulatorjev. V drugem delu sledi predstavitev problematike in rešitev za centralno napajalne sisteme zasilne razsvetljave. Področje terja posebne rešitve in upoštevanje specialnih predpisov, saj gre za instalacijo, ki služi varni evakuaciji ljudi. Naprave vsekakor morajo ustrezati posebnim zahtevam, kar mora projektant poznati in upoštevati pri svojem delu. Na koncu bosta predavatelja dala še informacije o tem, katere dokumente, preglede, testiranja in meritve je potrebno opraviti ob montaži naprav. Izobraževanje je tako namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s projektiranjem, gradnjo in nadzorom na zahtevnih električnih instalacijah (izvajalci, nadzorniki, projektanti).
Predavatelji
mag. Vinko BOŽIČ, univ.dipl.inž.el.
Bernhard KLOCKER, univ.dipl.inž.el.
Datum
19. Oktober 17
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
12:00 - Načrtovanje in določanje sistemov in naprav brezprekinitvenega napajanja z električno energijo - standardi in predpisi - področja in nameni uporabe - izbor naprave - izbor zaščite pred in za napravo mag. Vinko BOŽIČ, univ.dipl.inž.el.
13:00 - Metode za izračun akumulatorjev - dimenzioniranje akumulatorjev - problematika ozemljitev in prenapetosti mag. Vinko BOŽIČ, univ.dipl.inž.el.
14:00 - Odmor
14:30 - Problematika in rešitev centralnih napajalnih sistemov zasilne razsvetljave Bernhard KLOCKER, univ.dipl.inž.el.
15:30 - Kaj vse je potrebno napraviti pri montaži naprav? Bernhard KLOCKER, univ.dipl.inž.el.
16:30 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 4 točke.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 60,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 90,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 150,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.