Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
Za člane Matične sekcije elektro inženirjev, člane Matične sekcije gradbenih inženirjev, člane Matične sekcije strojnih inženirjev in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Samooskrba z električno energijo: Lastna proizvodnja električne energije - prispevek k ohranjanju zdravega okolja
Vsebina
Osnovna ideja je premik proizvodnje iz oddaljenih elektrarn v naše domove, saj je energija vseh oblik strateška potreba posameznika in skupnosti. Obstaja več vrst zelene energije, in sicer sončna, vodna in vetrna, ki so primerne za samooskrbo. Se kdaj vprašate zakaj plačujete drago energijo naftnim trgovcem? Upravljanje z energijo z neto merjenjem ali shranjevanjem v hranilnikih energije ali oddajanjem v omrežje je prava tehnična rešitev. Sama ideja proizvodnje na lokaciji porabe sega v leto 1995, ko je bila izdelana raziskava možnosti proizvodnje električne energije s pomočjo sončne energije v Mariboru. Dobljeni rezultati so bili zelo pozitivni in so nakazovali, kam bosta morala iti razvoj in usmeritev v prihodnosti. Zato je izobraževanje namenjeno projektantom, vodjem gradenj, nadzoru in vsem ostalim udeležencem pri inštalaciji naprav za samooskrbo.
Predavatelji
Dario ROT, dipl.ekon.
mag. Andrej KOSMAČIN, univ.dipl.inž.el.
Datum
23. November 17
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
14:00 - Uvod Stanje v Sloveniji, predlogi novih EU direktiv – ”Čista energija”
14:30 - Izbor načina delovanja in opreme naprav za samooskrbo (mreža/otočno delovanje, mikro inverterji, optimizatorji, hranilnik, ..)
15:30 - Odmor
15:45 - Izračun prihrankov energije in modeli investiranja Dario ROT, dipl.ekon.
16:30 - Praktični primeri
17:00 - Razprava mag. Andrej KOSMAČIN, univ.dipl.inž.el.
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.