Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
Za člane Matične sekcije elektro inženirjev in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Tehnični del dokazila o zanesljivosti objektov od meritev do izjav o skladnosti - področje električnih inštalacij
Vsebina
Izvajalci in nadzorniki se pogosto sprašujemo in odpiramo ista vprašanja, kaj je sestavni del dokazila o zanesljivosti objektov, ki ga pripravi izvajalec po končani gradnji, saj se predpisi na tem področju stalno spreminjajo in prilagajo evropskim zahtevam. Na izobraževanju bomo prikazali zahteve in vsebino dokumenta, skupaj z opisom veljavne zakonodaje. Osnova je sedaj veljavni Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta, ki vsebuje osnovne splošne zahteve (ur. l. RS št. 55/2008). V primeru sprejema novega Gradbenega zakona bodo spremenjene tudi splošne zahteve, o čemer bo govor na izobraževanju. Predstavljena bo tudi vsebina Zakona o gradbenih proizvodih ter s tem povezana obvezna izjava o lastnostih in označevanje gradbenih proizvodov z oznako CE. Pri tem je potrebno tudi poznati Uredbe o gradbenih proizvodih sprejete s strani Sveta EU (305/2011). Poudarek bo na tehničnem delu dokazil, kar pomeni na zahtevanih dokazilih o vgrajenih materialih, na veljavnosti jezika na dokazilih, dokazilih o izvajalcih gradnje in pregledov, na sestavnih delih dokumentacije o pregledih in meritvah (področja Ex zaščite in požarne varnosti, zasilne razsvetljave, strelovodne in prenapetostne zaščite, električnih inštalacij idr.). Prikazali bomo tudi odgovornosti udeležencev pri sestavi dokazil in predstavili vzorčne primere izgleda in vsebine dokumentov. Izobraževanje je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujete z gradnjo (izvajalci, nadzorniki, projektanti).
Predavatelji
Ivo BLAŽEVIČ, univ.dipl.inž.el. - EL-AS IVO BLAŽEVIČ s.p. SEŽANA
Marko KOTNIK, univ.dipl.inž.el. - DDC d.o.o
Janez GUZELJ, dipl.inž.el. - METREL d.d.
Datum
24. Oktober 17
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
14:00 - Uvod: - zakonodaja - DZO Ivo BLAŽEVIČ, univ.dipl.inž.el. - EL-AS IVO BLAŽEVIČ s.p. SEŽANA
15:00 - Tehnični del dokazil: - kateri dokumenti - jezik - CE - odgovornost uvoznika - odgovornosti udeležencev - problematika - prikaz primerov (materiali, kabli, razdelilniki, naprave, DEA, UPS, FVE...) Marko KOTNIK, univ.dipl.inž.el. - DDC d.o.o
16:00 - Odmor
16:15 - Pregledi in meritve: - požarnovarnostno področje (požarno varovanje, požarno tesnjenje, zasilna razsvetljava, Ex področje) - zaščita pred strelo in prenapetostjo - električne inštalacije Janez GUZELJ, dipl.inž.el. - METREL d.d.
17:15 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 60,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 90,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 150,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.