Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
člane Matične sekcije inženirjev rudarske in geotehnološke stroke, arhitekte in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Rudarski projekt kot strokovna podlaga za OPN in OPPN- Odpovedano!
Vsebina
Pri izkoriščanju mineralnih surovin gre za poseg v prostor, za katerega je večinoma treba izdelati najprej Občinski prostorski načrt (OPN), nato pa še Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN). Ti dve obliki načrtov večinoma izdelujejo pooblaščene arhitekturne pisarne – tudi krajinski arhitekti, ki najprej potrebujejo ustrezne strokovne podlage, ki pa niso poceni in njihova izdelava traja precej dolgo. V vsakem primeru pa se poslužijo že izdelanega rudarskega projekta, v katerem je praktičen opis celotnega postopka z vsemi posegi, njihovimi vplivi na okolje in sanacijsko – rekultivacijskimi rešitvami. Med izdelavo rudarskega projekta in izdelavo OPN ali OPPN je cenovno neverjetna razlika – rudarski projekt je vsaj 10 x cenejši, kljub temu pa rudarski projektant od uporabe njegovega dela nima nič, sodelovati pa mora, ker arhitekti ne poznajo rudarskih tehnologij, posegov in procesov dela. Večinoma se problem pojavi takrat, ko občina v postopku podeljevanja koncesije za izkoriščanje mineralne surovine zahteva OPN ali celo OPPN. Tako se podelitev koncesije lahko silno zavleče, sam OPN ali OPPN pa je lahko slabše kakovosti, saj izkoriščanje surovine traja več let. Kakšni bodo interesi lokalne skupnosti in investitorja po končanem odkopavanju, pa ni mogoče v celoti predvideti. Sama vsebina rudarskega projekta je lahko toliko dovršena, da v večini primerov lahko, kar takšna kot je, zadošča za celotne potrebe OPN in OPPN, vendar je treba uporabo rudarskega projekta v te namene regulirati s predpisi, tako rudarskimi kot drugimi, ki posegajo na to področje. Na predavanju bomo predstavili problematiko, zakonodajo in možne rešitve, ter v diskusiji z udeleženci predavanja poiskali predvsem zakonodajne možnosti uporabe rudarskega projekta za namen izdelave OPN in OPPN.
Predavatelji
dr. Boris SALOBIR, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. - Direkcija RS za rudna bogastva
Datum
08. November 18
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
15:00 - Rudarski projekt kot strokovna podlaga za OPN in OPPN dr. Boris SALOBIR, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. - Direkcija RS za rudna bogastva
17:00 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 2 točki.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.