Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
člane Matične sekcije inženirjev rudarske in geotehnološke stroke, člane Matične sekcije gradbenih inženirjev in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Poplave podzemne vode
Vsebina
Poplave so pojav, ki vpliva na številne vidike načrtovanja, izvajanja, vzdrževanja in upravljanja inženirskih objektov. Statistike kažejo, da se ne glede na vse, škode, ki nastanejo s poplavami iz leta v leto povečujejo. V vsakdanji inženirski praksi smo razvili številne pristope pri obravnavi in zaščiti vplivov ter posledici delovanja poplav površinskih vod, zelo malo pa vemo o poplavah podzemne vode. Ti vidiki poplavljanja so pogosto povsem zanemarjeni. Predavanje bo razdeljeno na dva sklopa, ki bi ju lahko označili kot teoretični in praktični del predavanja. V teoretičnem delu se bomo najprej dotaknili definicije poplave podzemne vode. V nadaljevanju bodo opredeljene visoke gladine podzemne vode glede na vrsto vodonosnika in glede na robne pogoje, sledila bodo izhodišča za statistično in verjetnostno oceno visokih gladin podzemne vode. V praktičnem delu predavanja pa se bomo dotaknili metodologije za oceno visokih gladin podzemne vode. V nadaljevanju tega dela predavanja si bomo ogledali objekte, ki so ranljivi za pojav poplave podzemne vode ter nabor pasivnih in aktivnih ukrepov za zaščito pred poplavami podzemne vode.
Predavatelji
prof.dr. Mihael BRENČIČ, univ.dipl.inž.geol.
Datum
09. Oktober 18
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
14:00 - Poplave podzemne vode prof.dr. Mihael BRENČIČ, univ.dipl.inž.geol.
15:45 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 2 točki.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.