Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
Za člane Matične sekcije inženirjev rudarske in geotehnološke stroke, člane Matične sekcije gradbenih inženirjev in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Uporabnost vrtanja in miniranja pri gradnji podzemnih objektov- Odpovedano!
Vsebina
Napredovanje izkopa podzemnega objekta z vrtanjem in miniranjem povzroča v hribinskem okolju intenzivne dinamične mehanske spremembe, ki vplivajo na stabilnost in mehansko odpornost objektov, ki so na določenih oddaljenostih od mesta razstreljevanja. Govorimo o izpostavljenosti objektov seizmičnemu delovanju oz. širjenju potresnih valov, ki je posledica sproščanja velike mehanske energije pri kontroliranem rušenju hribin, v okviru izdelave načrtovanih podzemnih prostorov. Prav tako vrtanje in miniranje nenazadnje omogočata formiranje s projektom predpisanih nagibov brežin pri izdelavi vkopov na površini terena. Porušitve pri razstreljevanju kamnin naj bodo učinkovite in obenem ekonomsko načrtovane tako, da je zagotovljena predpisana zrnavost in s tem neovirano nakladanje in transport zdrobljenega hribinskega materiala, skladiščenje ali nadaljnja predelava v tehnološkem procesu. Druga pomembna zahteva je, da je okoliška kamninska zgradba po razstreljevanju čim manj poškodovana ter v največji možni meri sposobna prenašati dodatne napetosti in deformacije, ki so posledica preoblikovanja napetostno deformacijskega polja, z optimalno vgradnjo podpornih elementov za vzdrževanje predpisanih stabilnostnih razmer pri gradnji in uporabi podzemnega objekta. Projektiranje in izvedba razstreljevanja z uporabo novejših tehnoloških postopkov sta povezana s poznavanjem fizikalno mehanskih procesov, ki so prisotni v hribinskem okolju pri miniranju. Na izobraževanju bomo predstavili osnove novejših teoretičnih spoznanj na področju miniranja in prikazali praktične primere uporabe pri načrtovanju in izvedbi vrtanja in razstreljevanja pri gradnji podzemnih objektov.
Predavatelji
dr. Jakob LIKAR, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
Datum
16. November 17
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
15:00 - Uporabnost vrtanja in miniranja pri gradnji podzemnih objektov dr. Jakob LIKAR, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
16:45 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 2 točki.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.