Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
člane Matične sekcije gradbenih inženirjev, člane Matične sekcije elektro inženirjev, člane Matične sekcije strojnih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev rudarske in geotehnološke stroke, člane Matične sekcije inženirjev tehnologov in drugih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev geodetov in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Nova poklicna, gradbena in prostorska zakonodaja (ZUreP-2, GZ, ZAID) - Velenje- Zasedeno!
Vsebina
Na izobraževanju s področja nove poklicne, gradbene in prostorske zakonodaje, ki je 17. novembra 2017 stopila v veljavo, in se je začela uporabljati s 1. junijem 2018, bomo vsem, ki do sedaj še niste poslušali teh vsebin, predstavili Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), Gradbeni zakon (GZ) in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID). Čas bo tudi za razpravo. Podzakonski akti še niso sprejeti, zato bodo predstavljeni na izobraževanjih v prihodnje.
Predavatelji
Bogdana DRAŽIĆ, univ.dipl.inž.arh.
mag. Tomaž ČERNE, univ.dipl.inž.geod.
Vladimir KRAJCAR
Helena KOVAČ, univ.dipl.inž.arh.
Datum
13. November 18
Lokacija
Hotel Paka, Rudarska 1, 3320 Velenje
Program izobraževanja
12:00 - ZUreP-2 - Prostorsko načrtovanje Bogdana DRAŽIĆ, univ.dipl.inž.arh.
13:00 - ZUreP-2 - Ukrepi zemljiške politike in prostorski informacijski sistem mag. Tomaž ČERNE, univ.dipl.inž.geod.
14:00 - Odmor
14:15 - Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti - ZAID Vladimir KRAJCAR
15:15 - Gradbeni zakon – GZ Helena KOVAČ, univ.dipl.inž.arh.
16:15 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke.
Kotizacija in način plačila