Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
člane Matične sekcije gradbenih inženirjev, člane Matične sekcije elektro inženirjev, člane Matične sekcije strojnih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev rudarske in geotehnološke stroke, člane Matične sekcije inženirjev tehnologov in drugih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev geodetov, arhitekte in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in trenutno delno še veljavni zakon (ZVOP-1)
Vsebina
Glede na novo evropsko uredbo o varovanju osebnih podatkov, ki stopi v veljavo 25. 5. 2018, organiziramo izobraževanje z zgornjim naslovom. Na izobraževanju bo govor o splošni uredbi EU o varstvu osebnih podatkov in do sprejema novega ZVOP-2 deloma še veljavnem ZVOP-1. Govorili bomo o zagotovitvi skladnosti z zahtevami nove evropske uredbe, politikah zasebnosti, o različnih obdelavah in zavarovanju osebnih podatkov, o upravljavcu in obdelovalcu osebnih podatkov, strožji obliki zahtevanega soglasja za obdelavo osebnih podatkov, pravicah posameznikov in dolžnostih upravljavcev zbirk osebnih podatkov ter še o marsičem. Predstavljene bodo tudi pravica do seznanitve z vašimi osebnimi podatki, do popravka in ugovora, do pozabe (RTBF), do prenosljivosti osebnih podatkov, pravicah pri avtomatskih obdelavah osebnih podatkov, zlasti pri profiliranjih . Pridružite se nam na uro in pol trajajočem izobraževanju, na katerem bo predavateljica informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik.
Predavatelji
Mojca PRELESNIK, univ.dipl.prav.
Datum
12. Junij 18
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
10:00 - Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in trenutno delno še veljavni zakon (ZVOP-1) Mojca PRELESNIK, univ.dipl.prav.
11:30 - Konec
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 2 točki.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.