Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
člane Matične sekcije gradbenih inženirjev, člane Matične sekcije elektro inženirjev, člane Matične sekcije strojnih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev tehnologov in drugih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev rudarske in geotehnološke stroke, člane Matične sekcije inženirjev geodetov in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Nova poklicna, gradbena in prostorska zakonodaja (ZUreP-2, GZ, ZAID) - Ptuj- Zasedeno!
Vsebina
Na izobraževanju s področja nove poklicne, gradbene in prostorske zakonodaje, ki je 17. novembra 2017 stopila v veljavo, in se bo začela uporabljati s 1. junijem 2018, bomo predstavili Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), Gradbeni zakon (GZ) in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID). Čas bo tudi za razpravo. Podzakonski akti še niso sprejeti, zato bodo predstavljeni na izobraževanjih v prihodnje.
Predavatelji
Bogdana DRAŽIĆ, univ.dipl.inž.arh.
mag. Tomaž ČERNE, univ.dipl.inž.geod.
Helena KOVAČ, univ.dipl.inž.arh.
mag. Barbara ŠKRABA FLIS, univ.dipl.inž.grad.
Datum
07. Junij 18
Lokacija
Dominikanski samostan (kongresno kulturni center), Muzejski trg 1, 2250 Ptuj
Program izobraževanja
12:00 - ZUreP-2 Bogdana DRAŽIĆ, univ.dipl.inž.arh.
13:00 - Zemljiška politika (ukrepi zemljiške politike) in prostorski informacijski sistem (PIS) mag. Tomaž ČERNE, univ.dipl.inž.geod.
14:00 - Odmor
14:15 - Gradbeni zakon (GZ) Helena KOVAČ, univ.dipl.inž.arh.
15:15 - Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) mag. Barbara ŠKRABA FLIS, univ.dipl.inž.grad.
16:15 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke.
Kotizacija in način plačila