Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
člane Matične sekcije elektro inženirjev, člane Matične sekcije gradbenih inženirjev, člane Matične sekcije strojnih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev tehnologov in drugih inženirjev in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Strokovna ekskurzija z ogledom tovarne robotskih sistemov YASKAWA
Vsebina
Na strokovni ekskurziji bomo imeli priložnost spoznati podjetje Yaskawa Ristro, ki je bila ustanovljena leta 1996. Stoodstotni lastnik podjetja je nemška Yaskawa Europe GmbH. Skupina Yaskawa Electric, ki pokriva na področju robotike kar 18 odstotkov svetovnega trga, je slovenskemu proizvajalcu robotskih sistemov za različne industrije (avtomobilsko, kovinsko, livarsko, prehrambeno, pohištveno, belo tehniko, gradbeništvo) zaupala postavitev Evropskega robotskega centra v Ribnici. S tem je v podjetju zagotovljena nadaljnja širitev na področju celovitega inženiringa in proizvodnje za najzahtevnejše projekte inovativnih robotskih rešitev in instalacij. Podjetje že danes izvozi skoraj 95 odstotkov proizvodnje in širi prodajo tako na evropskih kot azijskih in ameriških trgih. Ob novih tržnih priložnostih na področju bio-medicine zagotavlja dolgoročno razvojno strategijo lastna registrirana razvojna skupina, ki sama ali v sodelovanju s fakultetami in inštituti razvija številne nove produktne in tehnološke modele. Poleg tega pa omo izvedeli tudi o zgodovini podjetja, njegovih produktih in samem procesu proizvodnje, ki z LEAN principi dosega izredno visok nivo učinkovitosti in dodane vrednosti na zaposlenega.
Predavatelji
Erih ARKO
Datum
18. Oktober 18
Lokacija
Lepovče 23, 1310 Ribnica
Program izobraževanja
08:00 - Odhod izpred IZS
09:00 - Prihod v tovarno Yaskawa in predstavitev Erih ARKO
10:00 - Strokovno voden ogled tovarne Yaskawa Erih ARKO
12:00 - Razprava
13:00 - Kosilo
14:00 - Odhod proti IZS
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 2 točki.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 60,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 90,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 150,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.