Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
člane Matične sekcije elektro inženirjev, člane Matične sekcije gradbenih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev geodetov, člane Matične sekcije inženirjev rudarske in geotehnološke stroke, člane Matične sekcije strojnih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev tehnologov in drugih inženirjev, arhitekte in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Nova poklicna, gradbena in prostorska zakonodaja (ZUreP-2, GZ, ZAID) - Nova Gorica- Zasedeno!
Vsebina
Na izobraževanju s področja nove poklicne, gradbene in prostorske zakonodaje, ki je 17. novembra 2017 stopila v veljavo, in se bo začela uporabljati s 1. junijem 2018, bomo predstavili Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), Gradbeni zakon (GZ) in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID). Čas bo tudi za razpravo. Podzakonski akti še niso sprejeti, zato bodo predstavljeni na izobraževanjih v prihodnje.
Predavatelji
Bogdana DRAŽIĆ, univ.dipl.inž.arh.
Helena KOVAČ, univ.dipl.inž.arh.
mag. Tomaž ČERNE, univ.dipl.inž.geod.
Vladimir KRAJCAR
Datum
27. Marec 18
Lokacija
v prostorih Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Program izobraževanja
12:00 - ZUreP-2 Bogdana DRAŽIĆ, univ.dipl.inž.arh.
13:00 - Gradbeni zakon (GZ) Helena KOVAČ, univ.dipl.inž.arh.
14:00 - Odmor
14:15 - Zemljiška politika (ukrepi zemljiške politike) in prostorki informacijski sistem (PIS) mag. Tomaž ČERNE, univ.dipl.inž.geod.
15:15 - Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) Vladimir KRAJCAR
16:15 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke.
Kotizacija in način plačila