Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
člane Matične sekcije gradbenih inženirjev, člane Matične sekcije elektro inženirjev, člane Matične sekcije strojnih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev tehnologov in drugih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev rudarske in geotehnološke stroke, člane Matične sekcije inženirjev geodetov in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Izdajanje situacij, končna situacija ter končni obračun- Zasedeno!
Vsebina
V okviru izobraževanja bo predstavljen pomen začasnih situacij, način njihovega potrjevanja in obveznost njihovega plačila, tako v razmerju do izvajalca kot v razmerju do podizvajalcev. Pogosto prihaja do zadržanja sredstev pri posamezni situaciji, pri tem pa zadržanje ni vselej utemeljeno. Izvajalci se v praksi srečujejo tudi s težavami v zvezi z nepotrjevanjem del in so v dilemi, ali lahko v teh primerih izdajo začasno situacijo. V okviru izobraževanja bomo poskušali odgovoriti na takšna in druga podobna praktična vprašanja. Predstavljeni bodo tudi narava končnega obračuna, posledice zavrnitve izdelave končnega obračuna in posledice nepravočasne izdelave končnega obračuna.
Predavatelji
mag. Maja POTOČNIK, univ.dipl.prav.
Datum
10. Oktober 18
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
15:00 - Izdajanje situacij, končna situacija ter končni obračun mag. Maja POTOČNIK, univ.dipl.prav.
16:30 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 2 točki.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.