Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
člane Matične sekcije gradbenih inženirjev, člane Matične sekcije elektro inženirjev, člane Matične sekcije strojnih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev rudarske in geotehnološke stroke, člane Matične sekcije inženirjev tehnologov in drugih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev geodetov, arhitekte in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Nova poklicna, gradbena in prostorska zakonodaja (ZUreP-2, GZ, ZAID) - Novo mesto- Zasedeno!
Vsebina
Na izobraževanju s področja nove poklicne, gradbene in prostorske zakonodaje, ki je 17. novembra 2017 stopila v veljavo, in se bo začela uporabljati s 1. junijem 2018, bomo predstavili Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), Gradbeni zakon (GZ) in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID). Čas bo tudi za razpravo. Podzakonski akti še niso sprejeti, zato bodo predstavljeni na izobraževanjih v prihodnje.
Predavatelji
Bogdana DRAŽIĆ, univ.dipl.inž.arh.
Helena KOVAČ, univ.dipl.inž.arh.
mag. Tomaž ČERNE, univ.dipl.inž.geod.
mag. Barbara ŠKRABA FLIS, univ.dipl.inž.grad.
Datum
13. Februar 18
Lokacija
dvorana gostišča Loka, Župančičevo sprehajališče 2, 8000 Novo mesto
Program izobraževanja
12:00 - ZUreP-2 Bogdana DRAŽIĆ, univ.dipl.inž.arh.
13:00 - Gradbeni zakon (GZ) Helena KOVAČ, univ.dipl.inž.arh.
14:00 - Odmor
14:15 - Zemljiška politika (ukrepi zemljiške politike) in prostorki informacijski sistem (PIS) mag. Tomaž ČERNE, univ.dipl.inž.geod.
15:15 - Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) mag. Barbara ŠKRABA FLIS, univ.dipl.inž.grad.
16:00 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 60,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 90,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 150,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.