Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
člane Matične sekcije gradbenih inženirjev, člane Matične sekcije elektro inženirjev, člane Matične sekcije strojnih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev rudarske in geotehnološke stroke, arhitekte in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
BIM (Building Information Modeling) v inženirski praksi
Vsebina
Projektiranje je v zgodovini doživelo nekaj velikih sprememb. Prva velika sprememba je bila prehod z ročne oz. analogne obdelave načrtov na računalniško podprto projektiranje. Druga velika sprememba je prehod iz 2D računalniško podprtega projektiranja v 3D informacijsko podprto projektiranje – BIM (Building information modeling). Sprememba predstavlja velik skok tako v natančnosti in usklajenosti samega projekta kot tudi možnost uporabe izdelanega modela s pripetimi informacijami v fazi izgradnje, vzdrževanja in razgradnje. Informacijsko podprto 3D modeliranje – BIM (Building Information Modeling) je v različnih državah Evrope in ZDA na različnih stopnjah razvoja in splošnega sprejetja, in kot tako prepoznano kot napreden in mnogo racionalnejši način projektiranja, izvajanja in vzdrževanja objektov od klasičnega, nereguliranega 2D projektiranja. V Sloveniji, kot na mnogih drugih področjih, zaostajamo. Naši projektivni biroji se seznanjajo z novimi tehnologijami, se jih pospešeno učijo, ker vedo, da brez novega znanja, tako na področju projektiranja kot tudi na področju graditve, na evropskem trgu ne bodo konkurenčni. Inženirska zbornica Slovenije bo s projektom »Uvajanje informacijsko podprtega projektiranja (BIM) v inženirsko prakso« slovenskim inženirjem pomagala pridobiti nova znanja na teoretičnem in aplikativnem nivoju, seznanjeni pa bodo tudi z večino programske ponudbe za delo. Predstavitev predavateljev: Na izobraževanju bodo znanje predajali priznani domači in tuji strokovnjaki, ki že od samih začetkov delajo z BIM tehnologijo, jo razvijajo, uvajajo v podjetja oziroma so strokovni sodelavci vlad, ki uvajajo nove tehnološke pristope v vladne strategije. Svoje izkušnje bodo predstavili slovenski in tuji strokovnjaki, ki že leta delajo na konkretnih projektih v 3D BIM tehnologiji. Predstavili bodo računalniške programe za delo v novem okolju, ki so prisotni na slovenskem tržišču. Po koncu izobraževanja bo inženir bogatejši za informacije, ki mu bodo omogočale mnogo racionalnejše delo, zmanjšana bo možnost napak na projektih, usklajenost projekta bo neprimerno večja, slovenski inženirski biro pa bo z dodatno izobraženim kadrom konkurenčen tudi za nastop na evropskem oz. globalnem trgu.
Predavatelji
Cristoph EICHLER
dr. Žiga TURK, univ.dipl.inž.grad.
dr. Andrej TIBAUT, univ.dipl.inž.grad.
doc.dr. Matevž DOLENC, univ.dipl.inž.grad.
dr. Danijel REBOLJ, univ.dipl.inž.grad.
dr. Zoran PUČKO, univ.dipl.inž.grad.
Lars OBERWINTER
Marko ŽIBERT, univ.dipl.inž.grad. - ELEA iC d.o.o.
Peter DRAGOVIĆ
Marko PAVLINJEK, univ.dipl.inž.grad., Martin LAH, univ.dipl.inž.grad.
Damjan BRADAČ, univ.dipl.inž.arh.
Gregor KOŠOROK, univ.dipl.inž.arh.
mag. Dušan OGRIZEK, univ.dipl.inž.grad. - LINEAL d.o.o.
David PHILIP
Peter BLAŽEK, univ.dipl.inž.str.
Metod GABER, dipl.inž.grad. - GRADBINEC GIP d.o.o. KRANJ
Matjaž ŠAJN
Mitja CIZEJ
Rocco MASSIELLO
Tomaž DIMNIK
Datum
od 11. Maj 17 do 17. Maj 17
Lokacija
Območna obrtno-podjetniška zbornica (OOZ) Ljubljana Vič, Tržaška 207, 1000 Ljubljana
Program izobraževanja


11.05.2017

09:00 - Prihod in registracija
09:30 - Standardizacija v svetu in izkušnje iz razvoja in uvajanja BIM standarda v Avstriji Cristoph EICHLER
10:30 - BIM - razvoj in problemi v visokogradnji dr. Žiga TURK, univ.dipl.inž.grad.
11:30 - BIM v nizkogradnji - poudarki na posebnostih za nizko gradnjo dr. Andrej TIBAUT, univ.dipl.inž.grad.
12:30 - Kosilo
13:30 - Izboljšana komunikacija in sodelovanje - Common Data Environment (CDE) doc.dr. Matevž DOLENC, univ.dipl.inž.grad.
14:30 - Vpliv BIM na digitalizacijo v gradbeni industriji danes in v prihodnosti dr. Danijel REBOLJ, univ.dipl.inž.grad.
15:30 - BIM 4D, 5D + primeri iz prakse dr. Zoran PUČKO, univ.dipl.inž.grad.
16:30 - Diskusija


15.05.2017

09:00 - Prihod in registracija
09:30 - Izkušnje iz implementacije v veliko projektantsko hišo in iz večjih projektov v Avstriji Lars OBERWINTER
10:30 - BIM v projektih predorov - primer Karavanke Marko ŽIBERT, univ.dipl.inž.grad. - ELEA iC d.o.o.
11:30 - BIM koordinacija ARH, GK, MEP na velikih projektih (hidroelektrarne) Peter DRAGOVIĆ
12:30 - Kosilo
13:30 - Konstrukcije - uporaba BIM v jeklenih, betonskih konstrukcijah; BEP Marko PAVLINJEK, univ.dipl.inž.grad., Martin LAH, univ.dipl.inž.grad.
14:30 - Arhitektura v infrastrukturi + koordinacija Damjan BRADAČ, univ.dipl.inž.arh.
15:30 - Izkušnje v arhitekturi Gregor KOŠOROK, univ.dipl.inž.arh.
16:15 - BIM - prometna in komunalna infrastruktura mag. Dušan OGRIZEK, univ.dipl.inž.grad. - LINEAL d.o.o.
17:00 - Diskusija


17.05.2017

09:00 - Prihod in registracija
09:30 - Standardizacija v svetu in izkušnje iz razvoja in implementacije BIM standarda v GB David PHILIP
10:30 - BIM pri projektiranju instalacij Peter BLAŽEK, univ.dipl.inž.str.
11:30 - BIM v fazi izvedbe (4D, 5D) Metod GABER, dipl.inž.grad. - GRADBINEC GIP d.o.o. KRANJ
12:00 - Kosilo
13:30 - Autocad Civil 3D, Plateia, Urbano Matjaž ŠAJN
14:10 - Allplan Mitja CIZEJ
14:50 - Bentley Systems International Limited Rocco MASSIELLO
15:30 - Revit MEP in structures Tomaž DIMNIK
16:10 - Zaključek in diskusija
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 15 točk.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 300,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 300,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 430,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.