Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
Za člane Matične sekcije gradbenih inženirjev, člane Matične sekcije elektro inženirjev, člane Matične sekcije strojnih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev tehnologov in drugih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev rudarske in geotehnološke stroke, člane Matične sekcije inženirjev geodetov, arhitekte in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Unovčevanje bančnih garancij in neupravičena obogatitev naročnika
Vsebina
V zadnjem času se je močno razpasla praksa naročnika, da unovčuje bančne garancije, čeprav mu ni nastala nikakršna škoda oziroma nima terjatve do izvajalca, ki bi jo z bančno garancijo lahko pokril. Namen izobraževanja je podrobno predstaviti institut finančnih zavarovanj, vrste in oblike finančnih zavarovanj, kaj pomeni, da ima naročnik brezpogojno finančno zavarovanje, v katerih primerih se ga lahko unovči, kakšna sredstva imajo na voljo izvajalci, če pride do poskusa neupravičene unovčitve finančnega zavarovanja. Za uspešno unovčenje finančnega zavarovanja namreč ne zadostuje, da naročnik zgolj razpolaga z veljavnim brezpogojnim finančnim zavarovanjem, temveč je potrebno, da ima naročnik do izvajalca neko finančno terjatev, ki izvira iz pogodbe, ki jo bo naročnik s sredstvi iz finančnega zavarovanja pokril. Ker s tega naslova izvirajo številne zlorabe instituta finančnih zavarovanj, bo na izobraževanju predstavljeno, kako se izvajalci pred zlorabami lahko zavarujejo/te
Predavatelji
mag. Maja POTOČNIK, univ.dipl.prav.
Datum
03. Oktober 17
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
15:00 - Unovčevanje bančnih garancij in neupravičena obogatitev naročnika mag. Maja POTOČNIK, univ.dipl.prav.
16:45 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 2 točki.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.