Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
Za člane Matične sekcije gradbenih inženirjev, člane Matične sekcije elektro inženirjev, člane Matične sekcije strojnih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev rudarske in geotehnološke stroke, člane Matične sekcije inženirjev tehnologov in drugih inženirjev, arhitekte in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Energijsko visoko performančne stavbe (Učinkovita rabe energije?)- Odpovedano!
Vsebina
Evropske direktive vedno bolj zaostrujejo zahteve vezane na energijske preformance novih stavb in stavb namenjenih celoviti prenovi, najprej glede nižanja njihovih potreb po energiji, v naslednjem koraku pa še glede energijske učinkovitosti naprav in sistemov. Sledijo še vključevanje precejšnjega deleža obnovljivih virov energije in na koncu tudi ohranjanje teh v obratovanju stavb. Kakšne zahteve prinašajo spremenjene/prenovljene evropske direktive in s tem povezani novi evropski standardi, kako so v njih postavljene zahteve vključene v prenovljene slovenske pravilnike in tehnične smernice, kakšna naj bi bila s tem v zvezi pravila dobre prakse, o vsem tem se boste seznanili na izobraževanju. Naj v napovedniku za konec spomnimo, kako je opredeljen izraz »celovita prenova«. Ta označuje usklajeno izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. dodatna toplotna zaščita, menjava stavbnega pohištva) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople porabne vode).
Predavatelji
Mitja LENASSI, univ.dipl.inž.str.
dr. Marjana ŠIJANEC - ZAVRL, univ.dipl.inž.grad.
Datum
15. November 17
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
15:00 - Energijsko visoko performančne stavbe Mitja LENASSI, univ.dipl.inž.str.
16:00 - Učinkovita rabe energije v stavbah dr. Marjana ŠIJANEC - ZAVRL, univ.dipl.inž.grad.
17:00 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 2 točki.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.