Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
Za člane Matične sekcije gradbenih inženirjev, člane Matične sekcije elektro inženirjev, člane Matične sekcije strojnih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev tehnologov in drugih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev rudarske in geotehnološke stroke, člane Matične sekcije inženirjev geodetov, arhitekte in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Priprava projektne naloge
Vsebina
Projektna naloga je srce in duša uspešnega načrtovanja, prav tako tudi izvedbe, in je zato ena ključnih sestavin projekta. Zakaj? Ker šele jasno postavljeni cilji predstavljajo osnovo za ocenjevanje dobljenega končnega rezultata, to je zgrajenega objekta z vsemi svojimi inštalacijami in opremo! Projektna naloga tvori osnovo na podlagi katere se sprejemajo vse odločitve vezane na načrtovanje, gradnjo, prevzem in delovanje objekta, pri čemer ta ne sme biti projektantova predstava ali opis tistega kar ta sam predlaga skozi projekt, ampak postavljene investitorjeve oziroma uporabnikove zahteve in cilje, ki jih želi imeti v pogodbeni dokumentaciji. Zato je pridobivanje informacij ključnega pomena, saj mora dopustiti različnim skupinam deležnikov medsebojni vpliv in vzajemno delovanje. Eno od možnosti predstavljajo izvedba posebnih delavnic, nadalje so tu tudi pogovori in/ali ogledi. Projektna naloga na koncu postane tudi sestavni del projektne dokumentacije izvedenega objekta, saj se skozi napredovanje projekta razvija. Pri vsaki od odločitev, nastalih pri projektiranju, gradnji, zasedenosti in obratovanju objekta, se mora projektna naloga dopolniti, da odraža tekoče projektne zahteve investitorja. Kakšna naj bo vsebina projektne naloge, njen splošni okvir, podrobnosti vezane na arhitekturo, strojne in električne instalacije, pa tudi predstavitev primera izvedbe delavnice po načinu Nominal Group Technique, boste izvedeli in spoznali udeleženci na tem izobraževanju.
Predavatelji
Helena KOVAČ, univ.dipl.inž.arh.
Mitja LENASSI, univ.dipl.inž.str.
mag. Vinko VOLČANJK, univ.dipl.inž.el. - SAVAPROJEKT d.d. KRŠKO
Datum
23. Maj 17
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
15:00 - Priprava projektne naloge - splošno Helena KOVAČ, univ.dipl.inž.arh.
15:45 - Priprava projektne naloge - strojni del Mitja LENASSI, univ.dipl.inž.str.
16:30 - Priprava projektne naloge - elektro del mag. Vinko VOLČANJK, univ.dipl.inž.el. - SAVAPROJEKT d.d. KRŠKO
17:15 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju.
V skladu s Pravilnikom o dodatnem prostovoljnem strokovnem izpopolnjevanju članov IZS je izobraževanju dodeljenih 2 točki.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.