Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
Za člane Matične sekcije gradbenih inženirjev, člane Matične sekcije elektro inženirjev, člane Matične sekcije strojnih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev tehnologov in drugih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev rudarske in geotehnološke stroke, člane Matične sekcije inženirjev geodetov, arhitekte in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Cenovne klavzule pri gradbeni pogodbi ter dodatna dela- Odpovedano!
Vsebina
Obligacijski zakonik pozna tri možnosti določitve cene in sicer, ceno na enoto, skupaj dogovorjeno ceno in klavzulo "ključ v roke". Cenovna klavzula definira, katera dela so vključena v pogodbeno ceno, ne pa tudi obsega izvedbe gradnje, ki se jo je izvajalec zavezal izvesti. Ker OZ pozna (samo) omenjene tri možnosti določitve cen, bi morale pogodbene stranke v vseh primerih, ko odstopijo od teh treh načinov in določijo nek posebni način pogodbene cene, le-tega natančno opisati ter v pogodbo zapisati tudi način obračunavanja del ter način obravnavanja cene. Vprašanje vrste določitve cenovne klavzule v gradbeni pogodbi bo prišlo v poštev predvsem pri vprašanju povečanja cene, torej pri izvajanju več/manj del, dodatnih in nepredvidenih del ter del, ki po količini ali vrsti odstopajo od predvidevanj iz popisa del. Izobraževanje je namenjeno predstavitvi celotne cenovne klavzule in posledicam, ki jih te imajo na morebitne spremembe v vrsti, obsegu del in dodatnem plačilu zanje.
Predavatelji
mag. Maja POTOČNIK, univ.dipl.prav.
Datum
28. November 17
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
15:00 - Cenovne klavzule pri gradbeni pogodbi ter dodatna dela mag. Maja POTOČNIK, univ.dipl.prav.
16:45 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 2 točki.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.