Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
Za člane Matične sekcije gradbenih inženirjev, člane Matične sekcije elektro inženirjev, člane Matične sekcije strojnih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev tehnologov in drugih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev rudarske in geotehnološke stroke, člane Matične sekcije inženirjev geodetov, arhitekte in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Neposredna plačila podizvajalcem- Odpovedano!
Vsebina
ZJN-3 je ukinil obvezno plačilo podizvajalcem po zakonu s strani investitorja, ki sta ga poznala ZJN-2 in ZJNVETPS. Zaradi navedenega se postavlja vrsta vprašanj, kako poslovati v javnih naročilih po novem in sicer, kakšne so obveznosti glavnega izvajalca, kaj lahko stori podizvajalec, da bo prišel do plačila, kako mora ravnati naročnik v primeru, da dobi zahtevo po neposrednem plačilu s strani podizvajalca, kakšne mehanizme ima na voljo naročnik, da izvajalca prisili v plačevanje podizvajalcem, ipd… Izobraževanje je namenjeno podrobni predstavitvi nove ureditve plačevanja podizvajalcem ter odgovorom na sporna vprašanja, ki jih v zvezi s tem prinaša praksa.
Predavatelji
mag. Maja POTOČNIK, univ.dipl.prav.
Datum
17. Oktober 17
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
15:00 - Neposredna plačila podizvajalcem mag. Maja POTOČNIK, univ.dipl.prav.
16:45 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 2 točki.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.