Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
Za člane Matične sekcije gradbenih inženirjev, člane Matične sekcije elektro inženirjev, člane Matične sekcije strojnih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev tehnologov in drugih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev rudarske in geotehnološke stroke, arhitekte in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Glavne razlike med FIDIC pogodbo in klasično gradbeno pogodbo
Vsebina
Glavna prednost FIDIC pogodb je v tem, da so standardizirane v tehničnem in administrativnem smislu, široko pripoznane kot ustrezne in da enakomerno razporejajo tveganje med obe pogodbeni stranki, naročnika in izvajalca. V svetovnem merilu uživajo mednarodno zaupanje, kar je še posebej pomembno pri gradbenih pogodbah z mednarodnim elementom. Pri večjih gradbenih projektih predstavljajo predvidljivost, ki za obe pogodbeni stranki pomeni tudi varnost, brez katere izvajalec morda ne bi sprejel svojih pogodbenih obveznosti. Gradbena pogodba je namreč ena od najbolj nepredvidljivih tipov pogodb, kjer vseh tveganj, ki se lahko pripetijo, ni mogoče vnaprej predvideti, zaradi česar je pogodbenim strankam v interesu, da na teoretični ravni predvidijo čim več možnih zapletov ter rešitve zanje, kar FIDIC pogodbe nedvomno zagotavljajo. FIDIC pogodba pa vsebuje rešitve, ki odstopajo od ureditve slovenskega gradbenega prava. Spremembe se na primer pojavljajo pri obračunavanju izvedenih del, dodatnih in nepredvidljivih delih, primopredaji, jamčevanju za napake, ipd… Izobraževanje je namenjeno podrobnejši predstavitvi razlik, ki jih vsebuje FIDIC pogodba glede na klasično gradbeno pogodbo.
Predavatelji
mag. Maja POTOČNIK, univ.dipl.prav.
Datum
26. September 17
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
15:00 - Prednost FIDIC pogodb mag. Maja POTOČNIK, univ.dipl.prav.
15:45 - Odmor
16:00 - Rešitve v FIDIC pogodbi, ki odstopajo od ureditve slovenskega gradbenega prava mag. Maja POTOČNIK, univ.dipl.prav.
16:45 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.