Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
Za člane Matične sekcije gradbenih inženirjev, člane Matične sekcije elektro inženirjev, člane Matične sekcije strojnih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev tehnologov in drugih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev rudarske in geotehnološke stroke, člane Matične sekcije inženirjev geodetov in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Arhitektura mikrostoritev kot podlaga za »digitalno« inovativno okolje – primer iz prakse (PRESTAVLJENO na 14.12.2017)
Vsebina
Ni res da so novejši načini razvoja in nove tehnologije priljubljene samo v »startup-ih«, tudi v večjih organizacijah sledijo najnovejšim trendom. V zadnjih letih se pojavilo veliko število novih tehnologij, ki omogočajo fleksibilen in hiter razvoj spletnih ter mobilnih aplikacij, izbor pravih tehnologij in arhitekture pa je odvisen od problema, ki ga rešujemo. V preteklosti smo bili osredotočeni na razvoj poslovnih aplikaciji, z omejeno število uporabnikov, z novimi strateškimi usmeritvami, pa se težišče razvoja preusmerja na inovativne rešitve za končne stranke. V enem od podjetij so se odločili prenoviti del IT arhitekture z vpeljavo konceptov in vzorcev razvoja mikrostoritev, kar pa v praksi predstavlja, v primerjavi s klasičnimi in storitvenimi arhitekturami, določene izzive. Predstavljena bodo spoznanja, s katerimi so se srečali na poti vpeljave nove arhitekture s področja decentralizacije upravljanja in nameščanja aplikaciji, drobljenja podatkovnih baz ter skaliranje v oblačni infrastrukturi.
Predavatelji
Igor STEBERNAK, univ.dipl.inž.el.
Dejan PUST
Datum
20. September 17
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
15:00 - Arhitektura mikrostoritev kot podlaga za »digitalno« inovativno okolje – predstavitev Igor STEBERNAK, univ.dipl.inž.el.
15:20 - Arhitektura mikrostoritev kot podlaga za »digitalno« inovativno okolje – primer iz prakse Dejan PUST
16:45 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 2 točki.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.