Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
člane Matične sekcije gradbenih inženirjev, člane Matične sekcije elektro inženirjev, člane Matične sekcije strojnih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev tehnologov in drugih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev rudarske in geotehnološke stroke, arhitekte in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Stvarne napake pri gradnji in odgovornost posameznih udeležencev – izvajalec, podizvajalec, projektant, nadzornik, naročnik- Zasedeno!
Vsebina
Proces, ki traja od prve odločitve za gradnjo do končanja gradnje, je dolg. V tem procesu se poleg naročnika zamenja tudi več »udeležencev«. V primeru pojava stvarnih napak na objektu oziroma na izvedenih delih (odstopanje od želja naročnika, odstopanje od strokovnih načel in standardov), se pojavlja vprašanje, kdo za te napake odgovarja. Ali je tveganje pri naročniku, ali morda pri katerem drugem udeležencu v procesu gradnje. Odgovornosti posameznih udeležencev so različne. Nekateri odgovarjajo skozi pravila o jamčevalnih zahtevki, vsi udeleženci pa za svoje nepravilno ravnanje odgovarjajo odškodninsko. Tako naročnik kot tudi ostali udeleženci pri gradnji pa morajo vedeti, kako in predvsem kdaj ukrepati, da do napak ne pride, oziroma kako ukrepati, da zavarujejo svoje pravice če do napak pride.
Predavatelji
Mojca FURLAN, univ.dipl.prav.
Datum
22. Marec 17
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
14:00 - Stvarne napake pri gradnji Mojca FURLAN, univ.dipl.prav.
15:30 - Odmor
15:45 - Odgovornost izvajalca, podizvajalca, projektanta, nadzornika in naročnika Mojca FURLAN, univ.dipl.prav.
16:45 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 60,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 90,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 150,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.