Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
člane Matične sekcije gradbenih inženirjev, člane Matične sekcije elektro inženirjev, člane Matične sekcije strojnih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev tehnologov in drugih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev rudarske in geotehnološke stroke, arhitekte in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Priprava in analiza dobre gradbene pogodbe
Vsebina
Za uspešno izvedbo gradbenega projekta je zelo pomembno, da stranki podpišeta dobro in kvalitetno gradbeno pogodbo. V praksi se je izkazalo, da naročniki pogosto prisilijo izvajalce, da podpišejo klavzule, ki so za njih izrazito nepravične ali ki izvajalcem jemljejo določene pravice, ki jim sicer gredo po zakonodaji. Postavlja se vprašanje, ali je to zakonito, na kakšen način se lahko izvajalci temu izognejo in katere tovrstne klavzule so nične. Izobraževanje je namenjeno pregledu klavzul, ki jih mora vsebovati dobra gradbena pogodba, pregledu ničnih klavzul, ki jih poskušajo izvajalcem vsiliti naročniki in pregledu možnih rešitev za situacije, do katerih pride pri izvajanju gradbenega projekta, ki v gradbeni pogodbi niso (ustrezno) urejene.
Predavatelji
mag. Maja POTOČNIK, univ.dipl.prav.
Datum
09. Marec 17
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
15:00 - Priprava in analiza dobre gradbene pogodbe mag. Maja POTOČNIK, univ.dipl.prav.
16:45 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 2 točki.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.