Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno

Za člane matičnih sekcij(e): MSE in vse, ki jih ta tematika zanima.

Naslov
Sistemska integracija tehničnih sistemov v stavbah - upravljanje in varovanje- Odpovedano!
Vsebina

Sistemska integracija tehničnih sistemov v stavbah pomeni uskladitev rešitev, optimizacijo inštalacij in vgrajenih sistemov, terja pa sodelovanje različnih strok že v fazi načrtovanja in kasneje pri izgradnji objektov. Z njo dosežemo zanesljive in celovite tehnične rešitve, kar omogoča lažjo in optimalno nastavitev parametrov delovanja in nadzorovanja stavbe.

Sodobno upravljanje (BMS - Building management system) in tehnično varovanje stavbe sta ob pravilnem načrtovanju odgovor na izzive zahtev naročnikov po pametnih stavbah (in vanj vgrajenih sistemih). Bistven cilj upravljanja stavbe je seveda upravljanje z energijo, ob tem pa ne gre zanemariti nadzor kritičnih dogodkov v stavbi. Udeleženci se bodo seznanili s sodobnimi tehnologijami in integracijo sistemov s čimer bodo laže svetovali in sodobno načrtovali.

V uvodu bo predstavljen pristop dela, ki zagotavlja odprtost sistemov, transparentnost, nadgradljivost in odlično uporabniško izkušnjo.

V nadaljevanju bodo prikazani načini sistemske integracije, delovanje posameznih gradnikov sistema, njihove zmogljivosti, daljinski nadzor, zbiranje podatkov, upravljanje zgradb, avtomatizacije procesov in kasnejša sistemska uporaba (upravljanje). Predstavitev bo okrepljena s primeri dobrih praks. Predstavljeni bodo posamezni tehnični sistemi za zmanjševanje inventurnega manjka in upravljanje kritičnih dogodkov. Kot na primer: sistemi za prepoznavo registrskih tablic, tehtanje tovora, usmerjanje in vodenje po parkirnih hišah. Seveda ne gre brez sistemov tehničnega varovanja, ki so sestavni del integriranih sistemov.

V zaključku sledi predstavitev sistemov zgodnjega odkrivanja in javljanja požara ter sistemi za požarno ozvočenje in evakuacijo v primeru požara.

Udeleženci bodo spoznali sisteme za delovanje na področju trgovin, hotelskih in termalnih objektov, industrije, javne uprave in predorskih objektih. Prikazan bo pristop načina dela za učinkovito in optimalno rešitev pisano na kožo uporabniku.

Seminar je namenjen pooblaščenim in nadzornim inženirjem, projektantom in nadzornikom, izvajalcem in vsem, ki jih tematika zanima.

Predavatelji
Tadej Božičko, univ.dipl.inž.el.
Siniša Pintarič, inž.inf
Datum
29. Januar 20
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
09:00 - Z integracijo sistemov do sodobnega upravljanja zgradb BMS Tadej Božičko, univ.dipl.inž.el.
10:30 - Odmor
10:45 - Sistemi zgodnjega odkrivanja in javljanja požara ter sistemi za požarno ozvočenje in evakuacijo Siniša Pintarič, inž.inf
Opis

Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke iz izbirnih vsebin.

Kotizacija in način plačila

Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.