Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno

Za člane matičnih sekcij(e): MSGEO in vse, ki jih ta tematika zanima.

Naslov
Pomen nove prostorske zakonodaje (ZUREP-2, GZ in ZAID) za delo geodeta
Vsebina

Leta 2017 je bil sprejet paket prostorske zakonodaje: Zakon o urejanju prostoraZUREP-2), Gradbeni zakon (GZ) in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID). Zakoni so začeli veljati  junija 2018. Nova zakonodaja odločilno vpliva tudi na delo geodeta. Najpomembnejše spremembe za geodete je prinesel ZUREP 2. V ZUREP 2 so na novo  opredeljeni (ali pomensko spremenjeni) nekateri pojmi, delno so se spremenili prostorski izvedbeni akti, za geodete še posebej pomembne spremembe so na področju komasacije stavbnih zemljišč, ponovno se je uvedla gradbena parcela stavbe, občine lahko zahtevajo izdajo soglasja za parcelacijo stavbnih zemljišč, vzpostavlja se evidenca stavbnih zemljišč, spremembe so na področju podatkov potrebnih za pripravo prostorskih aktov, uveden je monitoring prostora itd. V predavanjih bodo predstavljene vse novosti ZUREP 2 in sprejetih podzakonskih predpisov s poudarkom na tistih, ki najbolj vplivajo na geodetsko dejavnost.

Predavatelji
mag. Mojca FOŠKI, univ.dipl.inž.geod.
mag. Tomaž Černe, univ. dipl. inž. geod.
Datum
18. November 19
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
13:00 - Spremembe na področju komasacije stavbnih zemjišč mag. Mojca FOŠKI, univ.dipl.inž.geod.
14:45 - odmor
15:00 - Nova prostorska zakonodaja mag. Tomaž Černe, univ. dipl. inž. geod.
16:30 - razprava
Opis

Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke iz obveznih vsebin.

Kotizacija in način plačila

Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 60 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 90 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 150 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.