Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno

Za člane vseh matičnih sekcij IZS in vse, ki jih ta tematika zanima.

Naslov
Investicijski procesi in vodenje projektov- Zasedeno!
Vsebina

Slušatelji boste na podlagi izobraževanja pridobili znanja osnovne interdisciplinarne terminologije s področja investicijskih procesov in vodenja projektov.

 

V prvem delu se boste seznanili z investicijskim procesom ter spoznali njegove pooblaščene udeležence in način priprave investicijskega procesa – vsebinsko in terminsko opredelitev aktivnosti investicijskega procesa.

 

Seznanili se boste z vsemi vrstami dokumentacije, ki so potrebne za načrtovanje v investicijskem procesu ter procesi za možnost začetka gradnje objekta, gradnjo objekta, zaključevanje gradnje objekta, obratovanje objekta ter procesi ob koncu življenjske dobe objekta.

 

V drugem delu se boste seznanili s pojmoma »projekt« in »vodenje projektov«, projektnimi fazami življenjskega ciklusa projekta, s procesi projektnega managementa, z modeli organizacij glede na projekt, s projektnim managementom in z obvladovanjem investicijskega procesa z BIM - pristopom.

 

S področja projektnega managementa se boste podrobneje seznanili s cilji projekta, terminskim načrtovanjem, ekonomiko projekta, managementom sprememb, kakovostjo kadrov, komuniciranjem, tveganji in oskrbovanjem.

 

Z izobraževanjem boste pridobili znanja s področja tehničnih, ekonomskih, pravnih in drugih področij, ki temeljijo na zakonodajni podlagi. Področna zakonodaja se pogosto spreminja, zato jo je pri odgovornem izvajanju investicijskih aktivnosti in vodenju projektov treba redno spremljati.

 

Pridobljena znanja boste lahko neposredno in nekatera posredno, med izvajanjem vsakega projekta, prenašali v prakso.

Predavatelji
Ivan Leban, univ.dipl.inž.el.
dr. Ksenija Golob, univ.dipl.gosp.inž.
Datum
02. December 19
Lokacija
Fakulteta za upravo, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana
Program izobraževanja
14:00 - Investicijski procesi Ivan Leban, univ.dipl.inž.el.
15:30 - Razprava o investicijskih procesih Ivan Leban, univ.dipl.inž.el.
16:00 - Odmor
16:15 - Vodenje projektov dr. Ksenija Golob, univ.dipl.gosp.inž.
17:30 - Razprava o vodenju projektov dr. Ksenija Golob, univ.dipl.gosp.inž.
Opis

Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke.

Kotizacija in način plačila

Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.