Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno

Za člane vseh matičnih sekcij IZS in vse, ki jih ta tematika zanima.

Naslov
Zavarovanje odgovornosti za škodo po določbah ZAID - Zasedeno!
Vsebina

S sprejetjem nove gradbene zakonodaje je zakonodajalec zaradi dosedanjih pomanjkljivih določb na področju zavarovanja dejavnosti pooblaščenega inženirja in nadzornega inženirja določil strožje zahteve glede obsega in vsebine zavarovanj, ki terjajo ustrezno spremembo pri sklepanjih posameznih zavarovanj. Gre za zavarovanje pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem arhitekturne in inženirske dejavnosti.

 

V sklopu izobraževanja bodo predstavljena osnovna izhodišča zavarovanj, temeljne razlike med različnimi oblikami zavarovanj, osnove odgovornosti pooblaščenega inženirja, dosedanji in novi sistem zavarovanja pooblaščenih inženirjev, obseg kritja, obvezne vsebine zavarovalnih pogodb. Dotaknili se bomo tudi vprašanj, ki se porajajo pri sklenitvah novih zavarovalnih pogodb in koncept vzorčnih pogojev Zav-Odg. ZAID-1.0-2019, ki določajo obvezne vsebine, specificirajo časovne okvirje in ki dopuščajo izključitve iz zavarovalnih pogodb.

Predavatelji
Jernej Kos, univ. dipl. univ. iur.
Datum
20. November 19
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
13:00 - Zavarovanje odgovornosti za škodo po določbah ZAID – 1. del Jernej Kos, univ. dipl. univ. iur.
14:30 - odmor
14:50 - Zavarovanje odgovornosti za škodo po določbah ZAID – 2. del Jernej Kos, univ. dipl. univ. iur.
16:20 - razprava
Opis

Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev sta usposabljanju dodeljeni 2 točki iz obveznih vsebin.

Kotizacija in način plačila

Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 60 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 90 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 150 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.