Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno

Za člane matičnih sekcij(e): MSRG in vse, ki jih ta tematika zanima.

Naslov
BIM tehnologija in načrtovanje predorov- Zasedeno!
Vsebina

Razvoj BIM tehnologije (Building Information Model) je prinesel nove izzive za projektante. Uporaba BIM tehnologije je naredila bistvene spremembe pri načrtovanju in nadzoru pri visokogradnji, pri nizkogradnji pa je na izhodiščih. Izpostavljeno je predvsem vprašanje uporabnosti BIM tehnologije pri velikih infrastrukturnih objektih, vključno s predori. Na področju projektiranja predorov in drugih geotehniških objektov se z razvojem in uveljavitvijo tehnologij informacijskega modeliranja gradbenih objektov (BIM tehnologije) zadnja leta vedno bolj kažejo potrebe po vpeljavi izboljšav v delovne procese. Z BIM tehnologijo lahko napredno digitalno generiramo in nadzorujemo procese projektiranja objektov, izvedbe gradnje in posameznih gradnikov ter obenem vzdrževanja objektov. Nove tehnologije nam omogočajo efektivno obdelavo, shranjevanje in veliko kompatibilnost pri izmenjavi informacij. Za to je potrebno uporabljati poenotene in standardizirane digitalne formate, v katerih so shranjene vse potrebne informacije za delovanje omenjenih procesov. Predavanje bo osredotočeno na uporabnost BIM tehnologije pri načrtovanju, nadzoru in gradnji predorov. Prikazano bo trenutno stanje stroke na tem področju na posameznih primerih, pri čemer bodo izpostavljeni izzivi ter kritična vprašanja, s katerim se bo stroka soočila v bližji prihodnosti

Predavatelji
dr. Vojkan Jovičić, univ.dipl.inž.grad.
Datum
11. November 19
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
15:00 - BIM tehnologija in načrtovanje predorov dr. Vojkan Jovičić, univ.dipl.inž.grad.
15:00 - BIM tehnologija in načrtovanje predorov dr. Vojkan Jovičić, univ.dipl.inž.grad.
17:00 - razprava
17:00 - razprava
Opis

Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke iz obveznih vsebin.

Kotizacija in način plačila

Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.