Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno

Za člane matičnih sekcij(e): MSE in vse, ki jih ta tematika zanima.

Naslov
Enodnevni obnovitveni seminar za pooblaščene inženirje elektrotehnike- Zasedeno!
Vsebina

Enodnevni obnovitveni seminar je namenjen pooblaščenim elektrostrokovnjakom iz prakse različnih področij (investiranje, projektiranje, izvajanje del, uporaba, obratovanje, vzdrževanje, nadzor, dajanje soglasij itd).

Aktualna problematika in bistvo razvoja elektrotehnike v povezavi z gradnjo,  tehniško regulativo in tehniškimi standardi za devet strokovnih področij.

Predavatelji
Ivan Leban, univ.dipl.inž.el.
Marko Kotnik, univ.dipl.inž.el.
Janez Guzelj, dipl.inž.el.
Lucio Gobbo, univ. dipl. inž. el.
mag. Aleš Drnovšek, univ.dipl.inž.el.
mag. Drago Pavlič, univ.dipl.inž.el.
Ferdinand Valenčak, univ.dipl.inž.el.
mag. Marko Smole, univ.dipl.inž.el.
Jože Unk, univ. dipl. inž. el.
Jurij Božič, univ.dipl.inž.el.
Datum
23. Oktober 19
Lokacija
Hotel Alma - Grad Hrib, Hrib 4a, 4205 Preddvor
Program izobraževanja
08:00 - registracija udeležencev
08:30 - Investicijski procesi – vodenje projektov in Gradnja postrojev elektroenergetskega sistema Ivan Leban, univ.dipl.inž.el.
10:10 - Tehniški predpisi in standardi Marko Kotnik, univ.dipl.inž.el.
11:50 - Upravljanje stavb, objektov in električna varnost, Preverjanje električnih inštalacij in vloga inšpekcije ter Preverjanje NNELI in malonapetostne IKT instalacije Janez Guzelj, dipl.inž.el.
12:40 - Razsvetljava - zunanja, notranja, sijalke, projektiranje, standardi Lucio Gobbo, univ. dipl. inž. el.
13:25 - kosilo
14:10 - Novosti na področju predpisov varstva pred požarom mag. Aleš Drnovšek, univ.dipl.inž.el.
15:00 - Novosti pri uporaba tehniških predpisov in standardov pri projektiranju nizkonapetostnih električnih inštalacij mag. Drago Pavlič, univ.dipl.inž.el.
15:50 - Osnove projektiranja kabelskih dostopnih komunikacijskih omrežij ter Frekvenčni prostor, telekomunikacije in graditev Ferdinand Valenčak, univ.dipl.inž.el.
16:40 - Zaščita pred strelo in prenapetostmi mag. Marko Smole, univ.dipl.inž.el.
17:30 - Mednarodne elektronske komunikacije in elektrotehniški jezik Jože Unk, univ. dipl. inž. el.
18:20 - Specifičnosti projektiranja v eksplozijsko ogroženih okoljih Jurij Božič, univ.dipl.inž.el.
Opis

Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev je usposabljanju dodeljenih 5 točk iz izbirnih vsebin.

Kotizacija in način plačila

Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 340 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 340 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 340 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.